sunday 19/09/2021 19.00

Veľký evanjelický kostol

Soli Deo Gloria

Ján Vladimír MICHALKO, organ / Juraj BARTOŠ, trúbka / Boris LENKO, akordeón / Jozef LUPTÁK, violončelo

Koncert z duchovnej hudby a improvizácií venovaný jubileu významnej osobnosti slovenského interpretačného umenia, organistovi, pedagógovi, organizátorovi festivalu Slovenské historické organy, profesorovi Jánovi Vladimírovi Michalkovi.

viac o koncerte >

Ján Vladimír MICHALKO, organ/organ
Juraj BARTOŠ, trúbka/trumpet
Boris LENKO, akordeón/accordion
Jozef LUPTÁK, violončelo/cello

Programme
Johann Christian Heinrich Rinck (1770 – 1846)        
Prelúdium a fúga č. 12, op. 55 (B-A-C-H)/Prelude und fugue No. 12, Op. 55 (from Practische Orgelschule Vol. 5)

Sólové improvizácie na B-A-C-H 

Johann Sebastian Bach (1685 –1750)
Chorálová predohra „Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ“ BWV 639/Chorale prelude "Ich ruf zu dir Herr Jesu Christ" BWV 639

Olivier Messiaen (1908 – 1992)                    
Livre du Saint-Sacrement: I. Adoro te:Je vous adore, ô Divinité cachée!“ („Vzývam Ťa v pokore, skrytá Božskosť!“)

Le Banquet céleste: „Celui qu mange ma chair et boit mong sang demeure en moi et moi en lui.“ („Kto je moje telo a pije moju krv zostáva vo mne a ja v ňom.“ J 6, 56)

Improvizácia na modálnu tému (modus 1 O. Messiaena)

 

„Soli Deo Gloria“ (Sláva jedinému Bohu), týmito slovami končieval Johann Sebastian Bach svoje partitúry. Koncert zostavený z diel Bacha, Oliviera Messiaena, Johanna Christiana Heinricha Rincka a improvizácií bude poctou kráľovskému nástroju, jeho majstrom i umeniu jubilujúceho slovenského organistu, pedagóga a dlhoročného kantora vo Veľkom evanjelickom kostole Jána Vladimíra Michalka. „Hra na organe je prejavom vôle naplnenej víziou večnosti,“ napísal slávny francúzsky organista a skladateľ Charles-Marie Widor. Príďte sa jej dotknúť.

//

Trvanie koncertu: 70 minút
Vstupenky: 15 EUR / zľavnený 10 EUR

 

sunday 26/09/2021 19.00

Great Concert Hall of the Slovak Radio & online

Brahms / Bruch

I. KARŠKO, M. SVETLÍK, A. BARAN, P. ŠARAY, husle / M. RUMAN, D. RUMLER, viola / J. LUPTÁK, violončelo / R. VIZVÁRY, kontrabas

Záverečný koncert Konvergencií ponúkne dve veľké romantické diela, Sláčikové sexteto B dur Johannesa Brahmsa a neskoré Sláčikové okteto B dur Maxa Brucha. 

viac o koncerte >

Programme
Johannes Brahms (1833 – 1897)
Sláčikové sexteto č. 1 B dur op. 18/String Sextet No. 1 in B-flat Major, Op. 18 

Igor KARŠKO, Marián SVETLÍK, husle/violin
Martin RUMAN, Daniel RUMLER, viola/viola
Jozef LUPTÁK, Katarína ZAJACOVÁ, violončelo/cello

Max Bruch (1838 – 1920)
Sláčikové okteto B dur, op. posth./Octet for Strings in B-flat Major, Op. posth.

Igor KARŠKO, Marián SVETLÍK, Andrej BARAN, Peter ŠARAY, husle/violin
Martin RUMAN, Daniel RUMLER, viola/viola
Jozef LUPTÁK, violončelo/cello
Robert VIZVÁRY, kontrabas/double bass

Záverečný koncert Konvergencií ponúkne dve veľké romantické diela, Sláčikové sexteto B dur Johannesa Brahmsa a neskoré Sláčikové okteto B dur Maxa Brucha. Sýty zvuk sláčikov, dialógy nástrojov, dramatické gestá, silné emócie, okamihy intimity i introspekcie. Koncert pre sláčikové nástroje z diel romantikov pre festival naštudoval vo Švajčiarsku pôsobiaci huslista Igor Karško. 

//

Trvanie koncertu: 70 minút
Vstupenky: 15 EUR / zľavnený 10 EUR

Partners