Medzinárodné kurzy komornej hudby
1. – 6. 7. 2017
Hudobný pavilón Pedagogickej fakulty Konštantína Filozofa v Nitre

 

Lektori / pedagógovia

huslista Attila Falvay (Lisztova akadémia Budapešť),
violončelista Jozef Lupták,
klaviristka Nora Skuta,
huslista/violista Milan Paľa (sólista, odborný asistent na Akadémii umení v Banskej Bystrici),
huslista Juraj Tomka (pedagóg na Konzervatóriu a VŠMU v Bratislave, Mucha Quartet)
violista Martin Ruman (vedúci skupiny viol v Slovenskej filharmónii)
klarinetista Ronald Šebesta (pedagóg na Akadémii umení v Banskej Bystrici a vedúci skupiny klarinetov v Symfonickom orchestri Slovenského rozhlasu).

Prihláška na stiahnutie TU

Prihlášku prosíme poslať najneskôr do 11. 6. 2017 na náš e-mail info@konvergencie.sk

Štipendium

Festival Konvergencie poskytuje vďaka podpore Visegrádskeho fondu, Fondu na podporu umenia a Nadácie Tatra banky plné štipendium pre prvých 20 študentov. Štipendium zahŕňa kurzovné (hodnota 200,- eur), ubytovanie a stravu 3 x denne (hodnota 60,- eur). Študenti, ktorí nezískajú plné štipendium, zaplatia 60,- eur za ubytovanie a stravu. Cestovné náklady si hradia všetci študenti individuálne.

 

Viac informácií

 

Cieľom kurzov komornej hudby je príprava mladej generácie hudobníkov na pôsobenie v profesionálnej praxi, ako aj celkové pozdvihnutie úrovne slovenského mládežníckeho interpretačného umenia. Kurzy ponúkajú príležitosť študentom a mladým umelcom v priamej spolupráci so skúsenými lektormi a umelcami nadobudnúť prostredníctvom štýlovo rôznorodej dramaturgie cenné skúsenosti v oblasti komornej hry.

Kto budú lektori / pedagógovia?
Kurzy komornej hry budú zamerané na intenzívne komorné hranie spolu so skúsenými lektormi – profesormi a koncertnými umelcami –, ktorí povedú prípravu jednotlivých diel v rámci komorných súborov. Medzi pedagógmi a lektormi budú osobnosti ako profesor – huslista Attila Falvay (Lisztova akadémia Budapešť), violončelista Jozef Lupták, klaviristka Nora Skuta (Salzburg), huslista/violista Milan Paľa (sólista, odborný asistent na Akadémii umení v Banskej Bystrici), huslista Juraj Tomka (pedagóg na Konzervatóriu a VŠMU v Bratislave, Mucha Quartet) violista Martin Ruman (vedúci skupiny viol v Slovenskej filharmónii) a klarinetista Ronald Šebesta (pedagóg na Akadémii umení v Banskej Bystrici a vedúci skupiny klarinetov v Symfonickom orchestri Slovenského rozhlasu).

Ako to bude prebiehať?
Každý účastník kurzov si ešte pred príchodom 1. 7. 2017 do Nitry vyberie z ponúknutých možností lektora a skladbu, ktorú bude pod jeho vedením interpretovať v príslušnom ansámbli. Vopred nacvičí svoj part (noty zašleme na požiadanie elektronicky e-mailom alebo poštou) a v Nitre prebehne detailná príprava jednotlivých skladieb v rámci ansámblov. V prípade záujmu sa frekventanti môžu uchádzať o účasť aj v dvoch, prípadne troch komorných súboroch.

Hrať a študovať budeme komorné diela W.A.Mozarta, J.Haydna, F.Schuberta, J.Brahmsa, R.Schumanna, F.Mendelssohna - Bartholdyho, E.Dohnányiho, B.Bartóka, P. Zagara a ďalších.

Kurzy budú prebiehať celodenne podľa zostaveného harmonogramu a vyvrcholia záverečným koncertom, ktorý sa uskutoční 6. 7. 2017 v krásnej secesnej koncertnej sále v Župnom dome v Nitre.

Štipendium
Festival Konvergencie poskytuje vďaka podpore Visegrádskeho fondu, Fondu na podporu umenia a Nadácie Tatra banky plné štipendium pre prvých 20 študentov. Štipendium zahŕňa kurzovné (hodnota 200,- eur), ubytovanie a stravu 3 x denne (hodnota 60,- eur). Študenti, ktorí nezískajú plné štipendium, zaplatia 60,- eur za ubytovanie a stravu. Cestovné náklady si hradia všetci študenti individuálne.

Bonus kurzov
Najlepšie pripravené skladby budú vybrané pre mimoriadny koncert, ktorý sa uskutoční v septembri v rámci Festivalu Konvergencie.

 

Ďalšie informácie
Odporúčaný vek účastníkov je 16 – 28 rokov.

Kurzy sa konajú v spolupráci s Hudobným centrom, ktoré bude v čase kurzov na tom istom mieste realizovať letné sústredenie Slovenského mládežníckeho orchestra a viacerí členovia orchestra budú aj aktívnymi účastníkmi kurzov. V rámci spolupráce zároveň ponúkame účastníkom kurzov – hráčom na hoboji, fagote, husliach a viole možnosť kombinovanej účasti na komorných kurzoch aj na príprave orchestrálneho programu, ktorý následne zaznie na koncerte 11. 7. 2017 na Piešťanskom festivale. V prípade tejto voľby budú časy komorných kurzov prispôsobené orchestrálnym skúškam a frekventanti absolvujú časovo rozsiahlejší projekt v termíne 1. – 12. 7. 2017 (viac informácií na http://hc.sk/projekt/28-slovensky-mladeznicky-orchester/).

Tešíme sa, že sa nám podarilo tieto dve iniciatívy spojiť v jednom čase a priestore a veríme, že stretnutie orchestra a komorných kurzov prinesie inšpiratívne momenty pre všetkých študentov!

Kontakt
V prípade akýchkoľvek otázok sa obráťte na náš e-mail info@konvergencie.sk alebo telefonicky na 0902 533 575 (manažérka kurzov – Rút Veselová).


informačný plagát na stiahnutie

 

 
informačný leták na stiahnutie

Interpretačné kurzy podporili: