Medzinárodné interpretačné kurzy
2.-4.3.2017

Medzinárodný festival komornej hudby Konvergencie v spolupráci s HTF VŠMU ponúkne aj tento rok pre študentov konzervatórií a VŠMU v Bratislave sériu interpretačných kurzov.

Violončelové majstrovské kurzy
Dvorana VŠMU

2.3.2017- 9.00 - 13.00 a 15.00 - 18.00
3.3.2017 - 9.00 - 13.00 a 15.00 - 18.00
4.3.2017 - 9.00 - 13.00

Záujemci o aktívnu účasť sa môžu prihlásiť na info@konvergencie.sk (do naplnenia kapacity).
Poplatok: aktívny účastník 100,- Eur.
Vstup pre verejnosť a pasívnych poslucháčov voľný.
Informácie na info@konvergencie.sk alebo na 0902 533 575.

Robert Cohen & Jozef Lupták
Violončelový recitál
1.3.2017, 19.30

Dvorana VŠMU
klavírny doprovod: Barbora Tolarová


Program majstrovských kurzov na stiahnutie

Robert COHEN (UK) - violončelo
sólista, komorný hráč, kľúčová osobnosť
violončelovej hry 2. polovice 20. storočia, pedagóg na Konzervatóriu v Lugane a Royal Academy of Music v Londýne

Jozef LUPTÁK - violončelo (SK)
popredný slovenský interpret, riaditeľ festivalu Konvergencie

Interpretačné kurzy podporili: