Medzinárodné majstrovské kurzy Konvergencie 2018
1. - 9. 7. 2018
Hudobný Pavilón Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre 

Medzinárodné majstrovské kurzy Konvergencie 2018
24. 9. 2018

Kontakt
V prípade akýchkoľvek otázok sa obráťte na náš e-mail info@konvergencie.sk alebo telefonicky na 0902 533 575 (manažérka kurzov – Rút Veselová).

Interpretačné kurzy podporili: