Medzinárodné majstrovské kurzy Konvergencie 2018
1. - 9. 7. 2018
Hudobný Pavilón Pedagogickej fakulty Konštantína Filozofa v Nitre 

Dovoľte, aby sme vás po roku opäť pozvali na Medzinárodné kurzy komornej hudby, ktoré sa uskutočňujú pod patronátom Festivalu Konvergencie. Minulý rok sme zažili fantastický spoločný čas spoznávaním komornej hudby spolu s lektormi a povzbudení nadšenými reakciami študentov chceme pokračovať aj v tomto roku.

Kurzy sa uskutočnia v termíne 1.7. - 9.7.2018 Nitre, v Hudobnom Pavilóne Pedagogickej fakulty Konštantína Filozofa v Nitre. ( 1.7. príchod popoludní do 15.00 – 8.7. záverečný koncert, 9.7. ráno odchod )

 

Kto budú lektori / pedagógovia:
Kurzy komornej hry budú zamerané na intenzívne komorné hranie spolu so skúsenými lektormi - profesormi a koncertnými umelcami, ktorí budú viesť jednotlivé diela a súbory. Medzi pedagógmi a lektormi budú také osobnosti ako profesor – huslista Igor Karško  ( Hochschule für music, Luzern), violončelista Jozef Lupták,  huslista Juraj Tomka ( Konzervatorium Bratislava, Mucha kvartet) violista Martin Ruman ( konc.majster viol orchestra Slovenská filharmónia), či klaviristky Nora Skuta ( členka Ősterreichisches Ensemble für Neue Musik) a Jordana Palovičová ( docentka na VŠMU) a ďalší.

 

Ako to bude prebiehať?
Skôr ako sa stretneme 1.7.2018 v Nitre, každý účastník kurzov si vyberie – podľa svojich možností a chuti – skladbu a lektora v prihláške - s ktorým bude hrať v jednotlivom ensembli. Pripraví si svoj part – ktorý na požiadanie dostane elektronicky emailom, alebo poštou – a v Nitre budeme spolu pracovať na jednotlivých skladbách. Jeden účastník môže byť aj v dvoch prípadne troch ensembloch, podľa záujmu a možností. Kurzy budú prebiehať denne od rána do večera podľa rozpisu, ktorý pripravíme podľa ensemblov a lektorov. Kurzy budú končiť záverečným koncertom, ktorý sa uskutoční 8.7.2018 v koncertnej sále Synagóga v Nitre. Počas kurzov bude jeden voľný deň, ktorý môžete využiť na výlet, oddych, prípadne návštevu Festivalu PohodaJ

 

Registrácia a štipendium:
Festival Konvergencie aj v tomto roku poskytuje vďaka podpore Fondu na podporu umenia a Nadácie Tatrabanky plné štipendium pre všetkých študentov slovenského občianstva, ktorí splnia podmienky pre účasť na kurzoch (vek 16 – 26 rokov, doterajšie odborné vzdelanie a skúsenosť s hraním, pripravený part na obdobie kurzov a zaplatený registračný poplatok) Štipendium zahŕňa kurzovné náklady na lektorov a ubytovanie a stravu 3x denne v hodnote 350 Eur. Všetci študenti si hradia cestu samostatne a uhradia registračný poplatok 50 Eur.

 

Individuálne hodiny u lektorov:
Lektori  budú k dispozícii aj na individuálne lekcie. Tieto budú k dispozícii za jednotnú cenu 30 Eur za hodinu.

 

Bonus kurzov:
Najlepšie pripravené skladby budú vybrané aj pre špeciálny koncert, ktorý sa uskutoční v septembri 2018 v rámci Festivalu Konvergencie, tak ako sa uskutočnil aj v minulom roku.

 

Ďalšie infromácie:
Odporúčaný vek účastníkov je 16 – 29 rokov. Vek mimo rámca musí byť konzultovaný individuálne.  Kurzy sa konajú v spolupráci s Hudobným centrom a Slovenským mládežníckym orchestrom, ktorý bude v čase kurzov realizovať letné sústredenie na tom istom mieste a viacerí hráči orchestra budú aj aktívnymi účastníkmi kurzov. Tešíme sa, že sa nám podarilo spojiť tieto dve iniciatívy v jednom čase a priestore a veríme, že stretnutie orchestra a komorných kurzov bude inšpiratívnym priestorom pre všetkých študentov!

 

Záväžná prihláška:
Prihlášku na kurzy môžete vyplniť online na tejto stránke. Vaše prihlásenie sa stáva záväzným po uhradení registračného poplatku. Potvrdenie o zaplatení registračného poplatku prosíme poslať mailom na info@konvergencie.sk najneskôr do 8.6.2018.

Prihláška je zaevidovaná po úhrade registračného poplatku 50,- Eur na účet
IBAN: SK34 1100 0000 0026 6604 0139
SWIFT: TATRSKBX

V prípade akýchkoľvek otázok sa obráťte na náš email info@konvergencie.sk alebo telefonicky na 0902 533 575 (manažérka kurzov - Rút Veselová).

Leták na stiahnutie

Interpretačné kurzy podporili: