Medzinárodné kurzy komornej hudby
Nitra 2019

6.7. – 10.7.2019 Hudobný Pavilón Pedagogickej fakulty Konštantína Filozofa

Dovoľte, aby sme vás po roku opäť pozvali na Medzinárodné kurzy komornej hudby, ktoré sa uskutočňujú pod patronátom Festivalu Konvergencie.

Minulé dva ročníky sme zažili fantastický spoločný čas spoznávaním komornej hudby spolu s lektormi aj s hráčmi Slovenského mládežníckeho orchestra, a povzbudení nadšenými reakciami študentov chceme pokračovať aj v tomto roku, tentokrát samostatne bez SMO a v komornejšej atmosfére, avšak s možnosťou väčšieho priestoru na vyučovanie, ako aj spoločné muzicírovanie. Kurzy sa uskutočnia v termíne 6.7. – 10.7.2019 v Nitre, v Hudobnom Pavilóne Pedagogickej fakulty Konštantína Filozofa v Nitre. (6.7. príchod popoludní do 15.00 – 10.7. záverečný koncert, 11.7. ráno odchod)

Kto budú lektori / pedagógovia
Kurzy komornej hry budú zamerané na individuálne lekcie, ako aj spoločné komorné hranie spolu so skúsenými lektormi – profesormi a koncertnými umelcami, ktorí budú viesť jednotlivé diela a súbory. Medzi pedagógmi a lektormi budú také osobnosti ako profesor – huslista Igor Karško (Hochschule für Musik, Luzern), violončelista Jozef Lupták, huslista  Juraj Tomka (Konzervatórium Bratislava, Mucha kvartet) violista Martin Ruman (koncertný majster viol Slovenská filharmónia), Ronald Šebesta (pedagóg AU BB, 1. klarinetista SOSR) či klaviristky Nora Skuta (členka OENM – Österreichisches Ensemble Für Neue Musik), a Jordana Palovičová (profesorka na VŠMU).

Ako to bude prebiehať? 
Na základe prijatých prihlášok lektori vyberú diela, na ktorých sa bude počas kurzov pracovať. Účastník kurzu si pripraví svoj part – ktorý na požiadanie dostane elektronicky emailom, alebo poštou a v Nitre budeme spolu pracovať na jednotlivých skladbách. V dopoludňajších hodinách budú prebiehať individuálne lekcie s lektorom, na ktorých môže študent prebrať s lektorom aj svoj part komornej hry, ale aj vlastné sólové skladby. Poobede a podvečer budeme spolu pracovať na jednotlivých skladbách v ansámbloch. Jeden účastník môže byť aj v dvoch prípadne troch ansámbloch, podľa záujmu a možností. Vítame aj pro-aktívne návrhy ansámblov a skladieb zložené zo samotných študentov. Kurzy budú prebiehať denne od rána do večera podľa rozpisu, ktorý pripravíme podľa ansámblov a lektorov. Kurzy budú končiť záverečným koncertom, ktorý sa uskutoční 10.7.2019 v koncertnej sále Synagóga v Nitre. 

Registrácia a štipendium
Festival Konvergencie aj v tomto roku poskytuje vďaka podpore Fondu na podporu umenia a Nadácie Tatrabanky plné štipendium pre študentov slovenského občianstva, ktorí splnia podmienky pre účasť na kurzoch (vek 16 – 26 rokov, doterajšie odborné vzdelanie a skúsenosť s hraním, pripravený part na obdobie kurzov a zaplatený registračný poplatok!) K dispozícii máme 30 štipendií. Štipendium zahŕňa kurzovné náklady na lektorov, ubytovanie a stravu (v celkovej hodnote 350 eur.) Cestovné náklady si študent hradí sám, prihláška je akceptovaná po uhradení registračného poplatku 50 eur. Cena bez štipendia je 200 eur vrátane registračného poplatku.

Záväzná prihláška
Prihlášku ako aj potvrdenie o zaplatení registračného poplatku prosíme poslať najneskôr do 31.5.2019.

Viac informácií
V prípade akýchkoľvek otázok sa obráťte na náš email, alebo telefonicky na 0902 533575, manažérka kurzov – Rút Cimermanová.

Medzinárodné interpretačné kurzy konvergencie 2019 podporili