STRAVINSKIJ
7. - 17. február 2019, Bratislava
TLAČOVÁ SPRÁVA 2019
Konvergencie 2018
bezprostrednosť a radosť z hudby
tlačová správa 1.8.2018