Konvergencie 2018
bezprostrednosť a radosť z hudby
tlačová správa 1.8.2018