konvergencie
16. - 24. 9 2019
TLAČOVÁ SPRÁVA LETO 2019
STRAVINSKIJ
7. - 17. február 2019, Bratislava
TLAČOVÁ SPRÁVA 2019
Konvergencie 2018
bezprostrednosť a radosť z hudby
tlačová správa 1.8.2018