Bratislavská noc komornej hudby

Štvrtok 20. 9. 2018 / 18:30 / design factory


18.30 rozhovory o hudbe
19.00 koncert: bella / dvořák / martinů / suchoň / burlas / bernáth

eben trio (CZ)
roman PATOČKA – husle, jiří BÁRTA – violončelo, tereza FIALOVÁ – klavír

eva ŠUŠKOVÁ – spev
milan PAĽA – husle, martin RUMAN – viola
juan-miguel HERNANDEZ (CAN) – viola, jozef LUPTÁK – violončelo
jordana PALOVIČOVÁ – klavír

PROGRAM
Ján Levoslav Bella (1843 – 1936)
Sláčikové kvinteto d mol 
Antonín Dvořák (1841 – 1904)
Klavírne kvarteto č. 2 Es dur op. 87
- prestávka -
Bohuslav Martinů (1890 – 1959)
Bergerettes H. 275
Eugen Suchoň (1908 – 1993)
Klavírne kvarteto op. 6 ESD 53
- prestávka -
Martin Burlas (1955)
Black Swan (premiéra, venované pamiatke Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej)
Ľuboš Bernáth (1977)
Večný tmel bytia na poéziu Milana Rúfusa  (premiéra, venované pamiatke Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej)

Bratislavská noc komornej hudby, niekoľko koncertov počas jedného večera v atraktívnych priestoroch design factory, patrí už medzi tradície Konvergencií. Na aktuálnom ročníku festivalu bude symbolicky venovaná 100. výročiu vzniku Československa a vzťahom medzi obdivomi krajinami. Tešiť sa možno na rozhovory o hudbe, vystúpenie talentovaných študentov Akadémie komornej hudby, na ktorej Konvergencie spolupracujú so Slovenským mládežníckym orchestrom a na diela Jána Levoslava Bellu (Sláčikové kvinteto), Antonína Dvořáka (Klavírne kvinteto A dur op. 81) a Eugena Suchoňa (Klavírne kvarteto op. 6). Súčasťou bude aj premiéra skladby Večný tmel bytia na texty Milana Rúfusa od Ľuboša Bernátha, ktorá je venovaná pamiatke Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Hudba zaznie v interpretácii renomovaných slovenských umelcov Evy Šuškovej (spev), Jordany Palovičovej (klavír), Milana Paľu (husle), Mariána Svetlíka (husle), Martina Rumana (viola), Jozefa Luptáka (violončelo) a ďalších.


KÚPIŤ LÍSTKY
V PREDAJI JE AJ PERMANENTKA PLATNÁ NA VŠETKY KONCERTY.

FACEBOOK / aktuálne informácie