nedeľa 26/09/2021 19.00

Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu

Beethoven-Brahms-Bruch

I. KARŠKO, M. SVETLÍK, M. PETRÍKOVÁ, P. ŠARAY, husle / M. RUMAN, D. RUMLER, viola / J. LUPTÁK, K. ZAJACOVÁ, violončelo / R. VIZVÁRY, kontrabas

Záverečný koncert Konvergencií ponúkne Beethovenove bagately v úprave D. Rumlera a dve veľké romantické diela, Sláčikové sexteto B dur Johannesa Brahmsa a neskoré Sláčikové okteto B dur Maxa Brucha.  Sýty zvuk sláčikov, dialógy nástrojov, dramatické gestá, silné emócie, okamihy intimity i introspekcie. Koncert pre sláčikové nástroje z diel romantikov pre festival naštudoval vo Švajčiarsku pôsobiaci huslista Igor Karško. 

Program

Ludwig van Beethoven (1770 – 1827)
Bagately/Bagatelles, opp. 33, 119, 126 (výber/selection)
upr. pre sláčikové sexteto/arr. for string sextet D. Rumler

6 bagatel, op. 126/6 Bagatelles, Op. 126
č. 2 g mol: Allegro
11 bagatel, op. 119/11 Bagatelles, Op. 119
č. 11 B dur: Andante ma non troppo
č. 5 c mol: Risoluto
7 bagatel, op. 33/7 Bagatelles, Op. 33
č. 5 C dur
Bagatela č. 25 a mol WoO 59 „Pre Elišku“

Johannes Brahms (1833 – 1897)
Sláčikové sexteto č. 1 B dur op. 18/String Sextet No. 1 in B-flat Major, Op. 18 

Igor KARŠKO, Marián SVETLÍK, husle/violin
Martin RUMAN, Daniel RUMLER, viola/viola
Jozef LUPTÁK, Katarína ZAJACOVÁ, violončelo/cello

-prestávka-

Max Bruch (1838 – 1920)
Sláčikové okteto B dur, op. posth./Octet for Strings in B-flat Major, Op. posth.

Igor KARŠKO, Marián SVETLÍK, Michaela PETRÍKOVÁ, Peter ŠARAY, husle/violin
Martin RUMAN, Daniel RUMLER, viola/viola
Jozef LUPTÁK, violončelo/cello
Robert VIZVÁRY, kontrabas/double bass

//

Trvanie koncertu: 75 minút
Vstupenky: 15 EUR / zľavnený 10 EUR

Partneri