rudo danihel sk / čavalenky

rómsky umelec rapuje po záhorácky, pričom hovorí o drsnom živote na ulici, rasizme, gamblingu, hazarde, drogách, zadĺženosti a exekú- ciách. V roku 2020 vydal album Stoka Rap, ktorý Fullmoon označil za jednu z najlepších nahrávok roka. Autentické texty mu v krátkom čase priniesli uznanie známych raperov a viacerých českých i domácich médií. Spolupracoval s rešpektovanými rapermi a producentmi, napríklad so Supom na skladbe Ja viem.

Podporené Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Grantov EHP. Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Grantov EHP na Slovensku, navštívte stránku www.eeagrants.sk.

Spoločným úsilím k inkluzívnej Európe

#eeagrants  #SPOLOCNEzaDOBREnapady