2% vašich daní pomáhajú rozvíjať komorné umenie na Slovensku

Milí priatelia Konvergencií,

Rok 2022 bol bohatý a krásny.
- stretli sme sa na dvoch festivaloch v marci a septembri,
- zorganizovali sme majstrovské kurzy aj hlasový workshop,
- pokračovala skladateľská súťaž,
- vydali sme sériu podcastov Continuo,
- knihu,
- aj dva hudobné albumy.

Na tento rok máme 100% snov pred sebou, no až vďaka Vašim 2% z roku 2022 sa v roku 2023 zo snov stanú plány.

Bude nám potešením pokračovať ďalej a prinášať hudbu do vašich životov.

ak ste zamestananec:

 • požiadajte zamestnávateľa o vyplnene Potvrdenia o zaplatení dane
 • Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní 2% dane
 • Obe tlačivá doručte na Daňový úrad (osobne, poštou) do 2. 5. 2023
 • Darovať môžete aj 3 % z dane, pokiaľ ste v minulom roku odpracovali aspoň 40 dobrovoľníckych hodín. V takom prípade je nutné predložiť aj potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti, ktoré vám vystaví organizácia, v ktorej ste pomáhali.
 • Predvyplnené tlačivá na stiahnutie pre zamestnancov (Potvrdenie o zaplatení dane, Vyhlásenie o poukázaní 2%  z dane)

 

Ak ste fyzická osoba

 • V daňovom priznaní pre FO sú uvedené kolónky na poukázanie 2 %  z dane v prospech jedného prijímateľa. Úveďte doňho prosím naše údaje – nájdete ich nižšie.
 • Daňové priznanie doručte na daňový úrad v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31. 3. 2023, prípadne v termíne odloženého podania), v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 • Predvyplnené tlačivá na stiahnutie pre FO (Daňové priznanie FO typ A, Daňové priznanie FO typ B)

 

Ak ste právnická osoba

 • V tlačive Daňové priznanie PO – v časti Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane vyplňte naše údaje
 • Odošlite tlačivo a zaplaťte daň do 31. 3. 2023 (prípadne do termínu odloženého podania daňového priznania)
 • Poukazujete podiel vo výške 2 %, ak podnik v súvisiacom zdaňovacom období daroval finančné prostriedky najmenej vo výške, ktorá zodpovedá 0,5 % zaplatenej dane subjektívne určeným daňovníkom (nemôžu byť založení/zriadení na podnikanie) na verejnoprospešné účely. V opačnom prípade poukazujete podiel iba vo výške 1 %.

 

údaje o nás do tlačiva

Konvergencie – spoločnosť pre komorné umenie
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 36067776 (na tlačive sa vypisuje zarovnaním SPRAVA) 
Sídlo: Čapkova 10, 811 04 Bratislava

 

Ak chcete, aby sme vedeli, že ste nám poslali vaše 2%: 

zaškrtnite v tlačive súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa). Dozvieme sa vaše meno (nie poukázanú sumu)

 

za vašu podporu vám vopred ďakujeme!

Partners