2% vašich daní pomáhajú rozvíjať komorné umenie na Slovensku

Milí priatelia Konvergencií,

aj vďaka Vašim 2% daní sme v minulom roku mohli prinášať hudbu. Viera, že vďaka umeniu budeme schopní ľahšie zvládať ťažké časy nám pomáha živiť nádej, že má zmysel kultivovať našu krajinu.

V roku 2021 sme úspešne zrealizovali dva festivaly, vydali 12 podcastov Continuo, zorganizovali sme prvú skladateľskú súťaž, niekoľko samostatných koncertov po Slovensku, vzdelávacie podujatia doma i v zahraničí, pokračovali v činnosti Akadémie komornej hudby, vydali sme 2 CD.

Bude nám potešením pokračovať ďalej a prinášať hudbu do vašich životov.

Údaje o prijímateľovi :
Konvergencie – spoločnosť pre komorné umenie
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 36067776 (na tlačive sa vypisuje zarovnaním SPRAVA) 
Sídlo: Čapkova 10, 811 04 Bratislava

FYZICKÁ OSOBA
Pokiaľ ste zamestnanec, či fyzická osoba, môžete poukázať 2% z dane (alebo 3% v prípade, že ste preukázateľne vykonávali dobrovoľnícku činnosť v roku 2021 v objeme minimálne 40 hodín)

Predvyplnené a upraviteľné tlačivá na poukázanie 2% / 3% z daní za rok 2021 na stiahnutie:

• Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby
• Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

POZOR! Vo vyhlásení o poukázaní podielu zaplatenej dane v r. 13 sa uvádza suma zaokrúhlená na eurocenty matematicky, nie nadol pričom táto suma nesmie byť nižšia ako 3 eurá.

 

PRÁVNICKÁ OSOBA
Poukazujete podiel vo výške 2 %, ak podnik v súvisiacom zdaňovacom období daroval finančné prostriedky najmenej vo výške, ktorá zodpovedá 0,5 % zaplatenej dane subjektívne určeným daňovníkom (nemôžu byť založení/zriadení na podnikanie) na verejnoprospešné účely.

V opačnom prípade poukazujete podiel iba vo výške 1 %.

DÔLEŽITÉ TERMÍNY
Ak ste zamestananec, do februára 2021 je potrebné požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti. V žiadosti je potrebné zaškrtnúť bod VII. „Žiadam o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane na účely § 50 zákona.“

Dátum podania daňového priznania  pre fyzické aj právnické osoby 31.3.2022.

30.04.2021 – termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane)

za vašu podporu vám vopred ďakujeme!

Partners