skladateľská súťaž festivalu komornej hudby Konvergencie

Medzinárodný festival komornej hudby Konvergencie a Akadémia komornej hudby festivalu Konvergencie vyhlasujú nultý ročník súťaže určenej pre slovenských skladateľov, študentov a absolventov slovenských konzervatórií, hudobných akadémií a VŠMU do 35 rokov.

Cieľom je podpora vzniku a uvádzania domácej tvorby v oblasti komornej hudby.

podmienky účasti na súťaži

 • súťaž je určená pre slovenských skladateľov a skladateľky do 35 rokov
 • súťaž je neanonymná. Partitúry musia byť organizátorovi zaslané v ľubovoľnom notovom editore (nie rukopis) spolu s pracovnou nahrávkou komorného diela a vyplneným prihlasovacím formulárom
 • trvanie skladby: do 8 minút
 • obsadenie: duo až kvarteto, sláčikové nástroje, dychové nástroje, klavír
 • do súťaže môžu byť prijaté len skladby, ktoré neboli verejne uvedené
 • uzávierka súťaže: 20. 6. 2021
 • skladby bude hodnotiť odborná porota
 • výsledky súťaže budú oznámené do 20. 7. 2021

Základnou myšlienkou festivalu Konvergencie, ktorého zakladateľom je slovenský violončelista Jozef Lupták, je komunikácia medzi skladateľmi, interpretmi a publikom a tento princíp by sme chceli preniesť aj na formát skladateľskej súťaže, preto:

 • autori 5 diel, ktoré postúpia do 2. kola súťaže budú mať možnosť osobnej alebo online konzultácie s členmi poroty, v rámci ktorej dostanú spätnú väzbu od renomovaných skladateľských osobností a popredných domácich interpretov
 • diela 3 autorov, ktorí postúpia do finále, naštudujú formou workshopu absolventi Akadémie komornej hudby festivalu Konvergencie a budú zaradené do programu aktuálneho ročníku festivalu

prečo sa zúčastniť?

 • možnosť konzultovať svoje diela s renomovanými skladateľmi a interpretmi
 • networking, získanie kontaktov na generačne blízkych interpretov
 • možnosť predvedenia skladby na festivale komornej hudby
 • promo prostredníctvom informačných kanálov festivalu Konvergencie a partnerov súťaže
 • uvedenie troch skladieb, ktoré postúpia do finále, bude honorovanére

členovia poroty

Prof. Jevgenij Iršai / VŠMU, Slovensko

skladateľ

Peter Zagar / RTVS, Slovensko

skladateľ

Adrián Demoč / Španielsko

skladateľ

Igor Karško / husle, Musikhochschule Luzern, Švajčiarsko

interpret a pedagóg

Jozef Lupták / violončelo, Konzervatórium v Bratislave, festival Konvergencie

interpret a pedagóg

Ronald Šebesta / klarinet, SOSR, člen súborov súčasnej a starej hudby

interpret a pedagóg

Nora Skuta / klavír, členka Österreichisches Ensemble für Neue Musik

interpretka a pedagogička

Andrej Šuba

tajomník súťaže

viac informácií: sutaz@konvergencie.sk

 

Skladateľská súťaž sa koná s podporou Fondu na podporu umenia.

Ďakujeme aj ďalším partnerom a mediálnym partnerom.