Zbierka z Lubeníka (koncert pre deti)

/ 15.09.2024 / 11:00

Súbor Solamente naturali a putovné bábkové divadlo Teatro Posonii sa spojili v hravom projekte odkazujúcom na prepojenia medzi divadlom a hudbou v 18. storočí. Skladby, ktoré na koncerte zaznejú, pochádzajú zo Zbierky z Lubeníka, anonymného rukopisu z 2. polovice 18. storočia. Starú hudbu dopĺňajú fragmenty z hry Ján doktor Faust a komediálne výstupy trikových marionet v duchu estetiky a poetiky barokového bábkového divadla. Zábava pre deti i rodičov.  

 

Trvanie koncertu: 50 minút 

Koncert sa koná v Sále číslo 5 Slovenského rozhlasu

 

Zmena programu a účinkujúcich vyhradená.
Viac informácií o festivale na www.konvergencie.sk

Obchodník: Konvergencie – spoločnosť pre komorné umenie, o.z.
Čapkova 10, 811 04 Bratislava
IČO: 36067776

Partneri