fbpx

2 percentá z vašich daní pomôžu našim projektom

poukázanie 2% je stále možné

Predvyplnené tlačivo na stiahnutie

za vašu podporu vopred ďakujeme!

 

Naše údaje

Obchodné meno (názov): Konvergencie - spoločnosť pre komorné umenie, o.z.
Právna forma: občianske združenie
Adresa: Čapkova 10, 811 04 Bratislava
IČO: 36067776

Zamestnanci

 1. Požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 2. Zamestnávateľ vám vystaví tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
 3. Z tohto Potvrdenia zistíte dátum zaplatenia dane a vypočítate si sumu - 2 % z vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2019 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
 4. Údaje o vami vybratom prijímateľovi 2 % napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať.
 5. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte na daňový úrad.

Fyzické osoby

 1. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú uvedené kolónky na poukázanie 2 % (3 %) z dane v prospech 1 prijímateľa - údaje, ktoré sem uvediete nájdete vyššie.
 2. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu vy zaslali svoje 2 %/3 %, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním vašich údajov.
 3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte na váš daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 4. Minimálna výška v prospech prijímateľa je 3 €.

Právnické osoby

 1. Právnické osoby môžu poukázať 1,0 % (2 %) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.
  Vypočítajte si vaše 1,0 % (2 %) z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0 % (2 %), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.
  POZOR: a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2019 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2020 (zvyčajne do 31. 3. 2020) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0 % z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0 % z dane. b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2019 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2020 (zvyčajne do 31. 3. 2020) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2 % z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2 % z dane (tak ako po minulé roky).
 2. V daňovom priznaní pre právnické osoby – časť VI. sú uvedené kolónky na poukázanie 1,0 % (2 %) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje o nás, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, sú uvedené vyššie.
 3. Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte analogicky všetky potrebné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 5 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.
 4. Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov.
 5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte na váš daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.