fbpx

JL turné #3 / Bach & Brahms / Jozef Lupták & priatelia

24.6.2020, 19:00, Nová Synagóga, Žilina

Podujatie na Facebooku

Pozývame vás na tretí zo série koncertov neúnavného hudobníka a organizátora festivalu Konvergencie Jozefa Luptáka a jeho priateľov s názvom "JL turné"do Novej synagógy v Žiline. Na koncerte zaznie program naštudovaný špeciálne pre toto turné, ktoré v lete a na jeseň pokračuje v ďalších slovenských mestách. Príďte si užiť výnimočnú komornú atmosféru s klasickou hudbou a vynikajúcimi slovenskými hudobníkmi konečne NAŽIVO.

Program

Johann Sebastian Bach (1685 – 1750)
Suita č. 2 d mol BWV 1008 pre sólové violončelo / Suite No. 2 in D Minor BWV 1008
Prelude
Allemande
Courante
Minuet I – Minuet II – Minuet I
Gigue

Johannes Brahms (1833 – 1897)
Sláčikové sexteto č. 1 B dur, op. 18 / String Sextet in B-flat Major, Op. 18
Allegro ma non troppo
Andante ma moderato
Scherzo: Allegro molto
Rondo: Poco allegretto e grazioso

Interpreti

Jozef LUPTÁK – violončelo/violoncello

Konvergencie Quartet
Marián SVETLÍKAndrej BARAN – husle
Martin RUMAN, Daniel RUMLER – viola
Jozef Lupták, Andrej Gál – violončelo

Kúpiť lístok

Keď si jeden z priateľov chcel nemeckého romantického skladateľa Johannesa Brahmsa (1833, Hamburg – 1897, Viedeň) uctiť prípitkom, urobil tak nasledovnými slovami: „Čím je Brahms medzi skladateľmi, tým je tento mok medzi vínami!“ Brahms, známy svojim pichľavým humorom, vzápätí údajne pobavil spoločnosť odpoveďou: „Tak to si potom radšej dajme fľašu Bacha!“ Dielo barokového majstra sprevádzalo Brahmsa po celý život. Ako chlapec študoval popri hre v hamburských prístavných lokáloch Bachov Temperovaný klavír, ako mladá nádej nemeckej hudby dostal od svojej mentorky, priateľky a neskôr i múzy Kláry Schumannovej do daru prvý zväzok Bachovho súborného diela. Neskôr vytvoril klavírnu úpravu CiacconyPartity d mol pre sólové husle, kadencie k Bachovým čembalovým koncertom, v slávnom finále 4. symfónie využíva tému z kantáty Nach Dir, Herr, verlanget mich. Bachove diela Brahms uvádzal vo Viedni aj ako dirigent. Bach bol pre neho  symbolom tradície, vážnosti a vzorom v poctivosti skladateľského remesla. „Brahms sa niekedy vydáva podvedome po Bachových cestách, v ktorého umení sa cíti byť doma,“ napísal v roku 1892 prvý z Bachových životopiscov Philipp Spitta. Príkladom môže byť aj pomalá časť Sexteta č. 1 B dur, op. 18 – variácie pripomínajúce barokovú tému známu ako „La folia“. Hudba však súčasne obsahuje aj znaky tzv. uhorského štýlu, ktorý bol Brahmsovi známy aj vďaka priateľstvu s huslistami Eduardom  Reményim a Josephom Joachimom. Nie je bez zaujímavosti, že husľový virtuóz Ede Reményi (1828, Miškolc – 1898, San Francisco), ktorý začiatkom 50. rokov 19. storočia absolvoval turné s Brahmsom, podporil v roku 1869 počas návštevy Banskej Bystrice skladateľské ambície jediného významného slovenského romantického skladateľa Jána Levoslava Bellu (1843, Liptovský Mikuláš – 1936, Bratislava). Brahmsovo Sexteto z roku 1859 patrí (spolu s Klavírnym triom H dur) k prvým zo skladateľových majstrovských komorných diel, ktoré ho v očiach súčasníkov urobili – oveľa rýchlejšie než jeho koncerty a symfónie – dedičom Beethovena. V obsadení nemá skladba veľa predchodcov, azda najznámejšie sú sextetá Luigiho Boccheriniho (1743 – 1805). Použitie dvoch violončiel umožnilo Brahmsovi naplno využívať farebné, výrazové i melodické možnosti nástroja, ktorého zvuk mu bol mimoriadne blízky. Skladateľ zveruje violončelu hneď vrúcnu hlavnú tému prvej časti (Allegro ma non troppo). Už zmienená pomalá časť (Andante, ma moderato vo vážnej tónine d mol), po ktorej nasleduje rustikálne tanečné Scherzo a záverečné elegantné rondo (Poco Allegretto e grazioso), existuje aj v úprave pre klavír. Táto verzia bola narodeninovým darom pre Kláru Schumannovú. Tá sa zúčastnila aj na premiére Sexteta pod vedením Joachima v roku 1860 v Hanoveri, po ktorej napísala: „Bolo to krajšie než som očakávala a moje očakávania boli vysoké.“

Johann Sebastian Bach (1685, Eisenach – 1750, Lipsko) bol v 18. storočí prevažne doménou znalcov, až 19. storočie mu prisúdilo status „praotca nemeckej hudby“. Objavovanie hudobnej minulosti romantikmi ovplyvnili dva -izmy-: nacionalizmus a historizmus. Prvý hľadal symboly národnej a kultúrnej identity, druhý (veľmi zjednodušene) možné kontexty minulosti a prítomnosti. Za prelomový moment v recepcii Bachovej tvorby je považované uvedenie Matúšových pašií Felixom Mendelssohnom Bartholdym v roku 1829. Kým vznikla prvá Bachova „moderná biografia“, uplynulo ďalšie polstoročie (Spitta, 1873 – 1880). Časť Bachovho diela (napríklad klávesové skladby) bola napriek tomu stále považovaná skôr za inštruktívny materiál, než za hudbu vhodnú na pódiá. Do tejto skupiny patrili aj Suity pre sólové violončelo (sled tempovo a výrazovo kontrastných štylizovaných barokových tancov), ktoré museli čakať až na legendárneho katalánskeho violončelistu Pabla Casalsa (1876 – 1973), aby ich v prvých dekádach 20. storočia presadil na koncertoch a na nahrávkach. K notám suít sa dostal v podstate náhodou, ako 13-ročný, v antikvariáte v Barcelone. „Ako som pokračoval v štúdiu, objavil som úplne inú dimenziu, nový svet krásy. Pocity, ktoré som pri tom prežíval, patrili v mojom umeleckom živote k tým najčistejším a najintenzívnejším,“ napísal neskôr o zážitkoch z Bachovej hudby, ktoré môžeme (aj vďaka nemu) prežívať i my.

Andrej ŠUBA

„Veľmi sa teším na druhý a tretí koncert môjho turné v Piešťanoch a Žiline. Prvý, májový koncert v Bratislave sme odohrali ešte bez divákov, len cez sociálne siete a obrazovky. Základom našich koncertov je však práve osobná interakcia, a preto mám veľkú radosť, že budeme môcť hrať naživo a tvárou v tvár publiku, ktoré je pre nás nesmierne dôležité. Celé turné bude o vzťahoch s hudobníkmi, ktorí ma sprevádzajú dlhé roky, a s ktorými máme spoločné cítenie a radosť zo spoločného hrania. Bude taktiež o mojom vzťahu s Bachovými suitami pre violončelo, na každom koncerte zaznie jedna z nich. Je pre mňa aj zdieľaním mojej vďačnosti s publikom za možnosť tvoriť hudbu. Hudba a špeciálne Bach a Brahms je o osobnej komunikácii a verím, že práve toto nás čaká na najbližších koncertoch.” Jozef Lupták


JL turné vzniká s podporou