konvergencie
kompletný program 20. ročníka
TLAČOVÁ SPRÁVA AUGUST 2019
konvergencie
16. - 24. 9 2019
TLAČOVÁ SPRÁVA LETO 2019
STRAVINSKIJ
7. - 17. február 2019, Bratislava
TLAČOVÁ SPRÁVA 2019