fbpx

BACH – nezodpovedané otázky, aktuálne výskumy
Dr. Christine BLANKEN (Nemecko)

30.1. 2020 / 17.00 / Goetheho inštitút

Prednáška renomovanej špecialistky z Bachovského archívu v Lipsku (Bach Archiv Leipzig) o živote a diele Johanna Sebastiana Bacha, vrátane najnovších poznatkov o recepcii skladateľovho diela na území Uhorska v 18. storočí. Prednáška sa koná v spolupráci s Goetheho inštitútom a Katedrou hudobnej vedy Filozofickej fakulty UK.

V spolupráci s Goetheho inštitútom a Katedrou hudobnej vedy FF UK.
V nemeckom jazyku s prekladom.


Vstup voľný