fbpx

BÉLA BARTÓK: HRAD KNIEŽAŤA MODROFÚZA / OPERA
Streda 18. 9. 2019 / 20.00 / Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca


Eva Šušková – Judita
Peter Mazalán – Modrofúz
Jana Oľhová – performancia
Ján Šicko – vizuálne projekcie
Pjoni – elektronika
Peter Pažický – klavír

Jediná opera Bélu Bartóka Hrad kniežaťa Modrofúza (1911) je dramatickým prerozprávaním známej legendy, ktorá bez vymedzenia časopriestoru predkladá výpoveď o ľudskom strachu, tajomstvách a potláčaní vlastných túžob. Príbeh tak môže byť snom či kolektívnym nevedomím premietnutým do archetypálnych vzorcov. V čase vzniku diela sa Freudova (a neskôr Jungova) psychoanalýza stali nástrojmi na skúmanie a objavovanie ľudského života „zvnútra“. Príbeh Judity a Modrofúza označuje autor ako „divadlo duše“ a svojím temným a nadčasovým tajomnom sa prirodzene prelína aj so súčasnou podobou psychoanalýzy, dynamickou psychoterapiou. Originálna adaptácia opery zaznie na Konvergenciách v premiére.

Súčasťou predstavenia sú projekcie Jána Šicka, miestnosť je preto prevažne v tme. Libreto si preto môžte stiahnuť vo formáte pdf a sledovať ho vo vašich mobiloch či iPadoch.


Kúpiť lístky
Viac informácii