BRATISLAVSKÁ NOC KOMORNEJ HUDBY / VENOVANÉ JÁNOVI ALBRECHTOVI
Štvrtok 19. 9. 2019 / 18.00 / design factory


Robert Cohen (UK) – violončelo
Igor Karško – husle
Jana Karšková – husle
Ingrida Gápová – soprán
Alena Hučková – klavír
Jozef Lupták – violončelo
Jordana Palovičová – klavír
Martin Ruman – viola
Nora Skuta – klavír
Branislav Dugovič – klarinet

Program:
rozhovory o hudbe
***
Alexander Albrecht (1885 – 1958): Tri skladby pre violu a klavír
Ľubica Čekovská (1975): premiéra nového diela
Rebecca Clarke (1886 – 1979): Sonáta pre violu a klavír
***
György Kurtág (1926): Hommage à Robert Schumann, op. 15d
Johannes Brahms (1833 – 1897): Klavírne trio č. 3 c mol, op. 101
***
Clara Schumann (1819 – 1896): Piesne (výber)
Robert Schumann (1810 – 1856): Klavírne kvinteto Es dur, op. 44 

Bratislavská noc komornej hudby, viacero koncertov v priebehu jedného večera, patrí už neodmysliteľne k tradíciám festivalu. Na 20. ročníku Konvergencií bude pri príležitosti 100. výročia narodenia venovaná muzikológovi, estetikovi a violistovi Jánovi Albrechtovi (1919 – 1996), ktorý je symbolom tradícií pestovania komornej hudby v Bratislave a ktorý k tomuto ušľachtilému umeniu priviedol niekoľko generácií slovenských interpretov. Siločiary hudby na Bratislavskej noci komornej hudby tentokrát spoja veľké romantické diela priateľov Johannesa Brahmsa (Klavírne trio č. 3 c mol, op. 101), Roberta Schumanna (Klavírne kvinteto Es dur, op. 44) a piesne jeho manželky Kláry. Hudobný svet si pripomína dvesté výročie narodenia obdivovanej klaviristky a skladateľky, ktorá koncertovala aj v dnešnej Bratislave. Tešiť sa možno aj na účinkovanie vynikajúceho britského violončelistu Roberta Cohena, recitálový debut violistu Martina Rumana a premiéru nového diela Ľubice Čekovskej.


Kúpiť lístky
Viac informácii