Adam Druga (perkusie, SK)

– hre na bicích nástrojoch sa venuje od piatich rokov, kedy dostal prvé bicie po odhalení záľuby bubnovať po všetkom a všade. Študoval na ZUŠ J. Rosinského v Nitre, kde pôsobil aj vo swingovom big bande. V súčasnosti je študentom Konzervatória J. L. Bellu v B. Bystrici (P. Solárik, I. Szabo). V roku 2016 získal na Celoslovenskej súťaži konzervatórií 1. miesto v rytmickej kategórii, 2. miesto v melodickej kategórii a cenu Viva Musica festival Grand Prix. Zúčastnil sa na Akadémii komornej hudby festivalu Konvergencie a na sústredení Slovenského mládežníckeho orchestra. Okrem klasiky sa venuje aj jazzu, swingu, sólovej hre a hre v komorných zoskupeniach.