Adam Novák (husle, CZ)

Patrí k mladej generácii talentovaných českých huslistov. Už počas štúdia na Konzervatóriu P. J. Vejvanovského v Kroměříži a na JAMU v Brne na seba upozornil v rámci viacerých interpretačných súťaží ako sólista i komorný hráč. Spolupracoval s husľovými virtuózmi J. Sukom, B. Matouškom, I. Ženatým a V. Hudečkom. Ako sólista účinkoval v sprievode zlínskej Filharmonie B. Martinů a Moravskej filharmónie Olomouc. Koncertoval vo viacerých európskych krajinách, v Ázii i v USA. V súčasnosti je poslucháčom VŠMU (P. Michalica), členom Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu a orchestra Opery SND.