Andrej Baran (husle, SK)

– na husliach začal hrať ako 5-ročný pod vedením P. Strenáčika na ZUŠ v B. Bystrici. Študoval na Konzervatóriu J. L. Bellu, na Pražskom konzervatóriu (J. Pazdera), na Akadémii múzických umení v Prahe a na Kráľovskej hudobnej akadémii v Kodani. V roku 2005 získal semestrálne štipendium na Toho Academy Gakuen Campus v japonskej Toyame (H. Fujivara) a štipendium na letnú akadémiu ISA Prague-Wien-Budapest v Semmeringu (H. Shaham). Na ISA sa zúčastnil aj v roku 2007 (E. Haffnerová). Počas postgraduálneho štúdia na AU v B. Bystrici vyučoval na Konzervatóriu J. L. Bellu, po ukončení doktorandského štúdia pôsobil do roku 2016 ako člen Mucha Quartet. Okrem sólového a komorného hrania pôsobí v Symfonickom orchestri Slovenského rozhlasu. Vystúpil na koncertných pódiách v Dánsku, Anglicku, Nemecku, Francúzsku, Holandsku, Belgicku, Taliansku, Španielsku, Luxembursku a Japonsku. Hrá na nástroji neznámeho talianskeho majstra.