Boris Lenko (akordeón, bandoneón, klavír, SK)

– absolvent žilinského Konzervatória (A. Pittner) a VŠMU v Bratislave (M. Szökeová) začal medzinárodnú kariéru úspechmi na súťažiach, najmä víťazstvom v Andrezieux-Boutheon v r. 1987. V 90. rokoch sa zaradil medzi etablovaných interpretov s pravidelnou koncertnou a nahrávacou činnosťou. Lenko predstavuje typ všestranného hudobníka so záberom od klasického repertoáru, súčasnej hudby, cez rôzne crossoverové projekty (Požoň sentimentál, Phurikane giľa, ALEA, Chassidic Songs, Triango). V slov. kontexte vniesol do akordeónového repertoáru viaceré novátorské prvky, najmä uvádzaním diel osobností povojnovej americkej a európskej scény (Zorn, Kagel, Lindberg, Klucevsek, Vierk, Berio, Sørensen) či premiérovaním a iniciovaním nových slov. diel (Beneš, Zagar, Burlas, Machajdík, Zeljenka, Szeghy, Piaček, Iršai, Burgr, Kupkovič). Vystupuje na festivaloch súčasnej hudby (Večery novej hudby, Melos-Étos). V r. 2001 mal ako prvý akordeonista v histórii BHS celovečerný recitál. O rok neskôr sa predstavil na prominentnom festivale súčasnej hudby Varšavská jeseň. B. Lenko sa na Slovensku stal priekopníkom uvádzania diel A. Piazzollu, v r. 2001 založil súbor ALEA (akordeón, husle, klavír, kontrabas), sústreďujúci sa na interpretáciu jeho hudby. Lenkovo očarenie argentínskym tangom vyústilo v posledných rokoch do spolupráce s P. Breinerom v projekte Triango. Je docentom na VŠMU v Bratislave, venuje sa i vlastnej tvorbe. V r. 2015 mu v Hudobnom fonde vyšlo CD Arwa.