Camerata Zürich (CH)

súbor založil v r. 1957 švajčiarsky dirigent Räto Tschupp. S viac než stovkou premiér zohrala Camerata Zürich v švajčiarskej hudbe dôležitú úlohu pri vzniku moderného komorného repertoáru. Okrem novej hudby uvádza orchester aj novoobjavené diela klasicizmu a romantizmu. Teleso malo tiež priekopnícku úlohu pri viacerých inovatívnych projektoch pri sprostredkovávaní hudby (kompozičná súťaž pre deti a mládež, hudobnopedagogické projekty Camerata & School, Camerata Club), čo je doteraz významnou súčasťou jeho profilu. Camerata Zürich patrí k pravidelným hosťom na pódiách doma i v zahraničí spolupracujúc s renomovanými sólsitami (S. Azzolini, R. Bieri, M. Bourge, P. Demenga, I. Gringolts, K. Kashkashian, P. Kopatchinskaya, T. Larcher, A. Lechner, L. Power, T. Zehetmair, T. Zimemrmann, Hilliard Ensemble). Po smrti R. Tchuppsa pôsobil ako šéfdirigent Marc Kissóczy. Od sezóny 2011/12 je umeleckým vedúcim orchestra svetoznámy violončelista a skladateľ Thomas Demenga.

www.cameratazuerich.ch