Daniela Varínska (klavír, SK)

Patrí medzi najvýznamnejšie osobnosti slovenského interpretačného umenia. Po absolvovaní bratislavského konzervatória dokončila štúdiá v St. Petersburgu a na VŠMU v Bratislave. Čoskoro sa presadila ako sólistka, ktorá svoju koncertnú kariéru rozvíjala na dôležitých pódiách Európy a Ameriky. Repertoár D. Varínskej obsahuje okrem najnáročnejších diel sólovej literatúry aj viac ako 30 klavírnych koncertov, ktore interpretovala s významnými orchestrami a dirigentmi. Jej široký hudobný rozhľad sa prejavuje aj v komornej hudbe, kde je vyhľadávanou partnerkou o. i. pri predvedení kompletných cyklov husľových a violončelových sonát a variácií L. v. Beethovena a J. Brahmsa. Veľmi úspešné sú jej recitály na kladivkovom klavíri na významných festivaloch (napr. Pražská jar, Haydn-festival), ale často sa prezentuje aj s dielami 20. storočia a súčasnej slov. hudby. Nahráva pre rôzne hudobné vydavateľstvá. Po úspešnom koncertnom uvedení všetkých 32 Beethovenových klavírnych sonát (2004—2008) na abonentných koncertoch Slovenskej filharmónie vyšla nahrávka celého cyklu na 9 CD v r. 2008 (Diskant). Od r. 1991 pôsobí ako profesorka na VŠMU v Bratislave.