Igor Karško (husle, CH)

- prešovský rodák, absolvent pražskej AMU a Menuhinovej akadémie v Gstaade pôsobí ako koncertný majster Luzernského symfonického orchestra a člen komorného súboru The Serenade Trio. Ako koncertný majster barokového orchestra La Scintilla absolvoval v roku 2005 americké turné s C. Bartoli, s ktorou nahral CD Maria Malibran. Založil zoskupenia La Banda Antix a La Gioconda, je členom Minkowského Les Musiciens du Louvre. S týmto orchestrom nahral Haydnove a Schubertove symfónie pre label naïve. Je pravidelným hosťom Konvergencií, pre ktoré o. i. naštudoval Stravinského Príbeh vojaka. Od roku 2010 vedie s Thomasom Demengom súbor Camerata Zürich, je profesorom na Musikhochschule v Luzerne.