Ivan Šiller (klavír, SK)

Všestranný interpret a organizátor. Študoval hru na klavíri u M. Kailingovej (ZUŠ Ľ. Rajtera), súkromne u D. Buranovského, D. Varínskej (VŠMU) a D. Vandewalleho (Kráľovské konzervatórium Gent). Bol štipendistom Internationale Ferienkurse für Neue Music Darmstadt, Ostrava New Music Days, Tanglewood Music Center, Banff Centre for the Arts. Držiteľ domácich i zahraničných ocenení (o. i. EMCY v Hamburgu) účinkoval na festivaloch Večery Novej hudby, Orfeus, Konvergencie, Week of Contemporary Music Gent, Festival Ph. Herrewegha, Ostravské dny, Festival van Vlaanderen, Pražská jar a ď. Spolupracoval s holandskými divadelnými súbormi Walpurgis a Wederzijds. Je iniciátorom hudobných a edukačných projektov pre mladých (Stretnutia, Komorné koncerty, Hudba (práve) minulého storočia) a zakladateľom a um. riaditeľom festivalu súčasnej hudby Space. Je tiež iniciátorom cyklov koncertov v Nitrianskej galérii a Galérii umenia v Nových Zámkoch. Dirigoval mládežnícky zbor Eben Ezer a detský spevokol Kvapôčky. Aktivity I. Šillera boli MŠ SR ocenené plaketou Sv. Gorazda. Medzi aktuálne aktivity patria aj Hammerklavierfestival a festival Schubertiády. V súčasnosti je organizačným a umeleckým riaditeľom projektu ISCM World New Music Days 2013.