Ivica Gabrišová-Encingerová (flauta, pikola, SK)

– na priečnej flaute začala hrať v roku 2000 pod vedením V. Bánovskej na ZUŠ J. Kresánka v Bratislave. Študovala na bratislavskom Konzervatóriu (D. Zsapková), bola mimoriadnou žiačkou na Hudobnej akadémii Franza Liszta v Budapešti (G. Csetényi), koncertnú špecializáciu získala na Mozarteu v Salzburgu (M. Kofler). Orchestrálnu prax získala ako „členka-praktikantka“ Mníchovskej filharmónie. Ako sólistka i členka spolupracovala tiež s orchestrami Mozarteum Salzburg, Junge Philharmonie Salzburg, Salzburger Kammerphilharmonie, Münchner Kammeorchester, Capella Istropolitana, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Orchester Štátnej opery B. Bystrica, v súčasnosti pôsobí v Slovenskej filharmónii. Komornej hre sa venuje v zoskupení Duo Cordefiato s gitaristkou M. Rodriguez-Brüllovovu, s ktorou nahrala CD Pictures. Spolupracuje tiež s poprednými domácimi a zahraničnými umelcami ako M. Sťahel, J. Palovičová, L. Fančovič, M. Vrábel, G. Boisits či K. Stefula – Kramarics. Koncertovala v mnohých krajinách Európy, ale tiež v Japonsku a Číne. Pedagogicky pôsobí na Cirkevnom Konzervatóriu v Bratislave a na Akadémii umení v B. Bystrici. Dramaturgicky pripravuje cyklus chrámových koncertov a letných hudobných podvečerov v Devínskej Novej Vsi. Je spoluorganizátorkou medzinárodnej súťaže Flautiada určenej mladým hráčom na priečnej flaute.