Ján Prievozník (kontrabas, SK)

- študoval na Súkromnom konzervatóriu D. Kardoša, Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave a AU v B. Bystrici (J. Krigovský). Počas štúdií sa zúčastnil viacerých kurzov a súťaží. Pôsobil v orchestroch ŠO v B. Bystrici, Orchestri Opery SND, momentálne je členom Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu. Je vyhľadávaným interpretom starej hudby, spolupracuje so súbormi Musica aeterna, Collegium Wartberg, Wiener Akademie, Hoffkapelle Esterházy, Ars Antiqua Austria, Solamente naturali, Czech Ensemble Baroque, Musica Florea, Collegium Marianum, Ensemble Inegal, Wroclaw Baroque Orchestra,{OH!} Orkiestra Historyczna a i. Predstavil sa na významných pódiách a festivaloch v Európe i zámorí (BHS, Melos-Étos, Dni starej hudby, Pražské Jaro, Struny Podzimu, Bach Fest Lipsko, Wratislavia Cantans, Early music festival Utrecht, Musikverein a Konzerthaus vo Viedni, Opéra National de Paris). Spolupracoval s renomovanými dirigentmi (A. Parrott, J. ter Linden, G. Antoninni, L. Svárovský, O. Dohnányi, M. Haselböck) a sólistami (M. Huggett, J. Holloway, E. Onofri, A. Steier a i.) Je lektorom letnej barokovej školy v Holešove, pedagogicky pôsobí na Súkromnom konzervatóriu v Nitre, Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave a Súkromnej Hudobnej a umeleckej akadémii J. Albrechta v B. Štiavnici. Ako sólista koncertoval s ŠKO Žilina a Musikou aeternou. Spolu s J. Krigovským založil Slovenský kontrabasový klub, ktorý organizuje kurzy, koncerty a festivaly (Bass Fest, Musica Perennis Iuventutis, Medzinárodná kontrabasová súťaž K. D. von Dittersdorf). Stál tiež pri zrode formácie BassBand.