Juraj Bartoš (trúbka, SK)

– ako excelentný hráč na trúbke, skladateľ a aranžér patrí medzi najvýraznejšie muzikantské osobnosti nielen doma, ale aj v zahraničí. Od začiatku kariéry sa venoval predovšetkým jazzu, spolupracoval s množstvom domácich a zahraničných súborov, orchestrov a jazzových formácií (Bratislavský big band, Bratislava Hot Serenaders, Gustav Brom Big Band, Lúčnica, Lungau Big Band, Nouvelle Couisine, Octet Ost, Veleband, Vienna Art Orchestra). Spolupracoval tiež s mnohými slovenskými i zahraničnými jazzmanmi (M. Jakabčic, J. Tatár, E. Viklický, R. Balzar, Š. Markovič, S. Košvanec, J. Konopásek, L. Smith, D. Bates, H. von Kalnein, B. Jenkins a i.). J. Bartoš je zakladateľom, umeleckým vedúcim, aranžérom a trubkárom orchestra Bratislava Hot Serenaders (1990), a zakladajúcim členom súborov The Quartet (1988) a Hot House Quintet (2002). Orchester Bratislava Hot Serenaders sa orientuje na rekonštrukciu starých nahrávok tanečnej hudby a napodobenie dobového interpretačného štýlu amerického jazzu a Hot & Sweet Music 20. a 30. rokov 20. storočia a slovenskú tanečnú hudbu s jazzovými prvkami (vrátane používania dobových hudobných nástrojov). Pre tento orchester, ktorého nahrávky získali viacero ocenení, zaranžoval viac ako 70 titulov. Okrem aranžovania jazzovej hudby pre rôzne zoskupenia (s ťažiskom na big bandy, doteraz cca 150 partitúr) patrí k Bartošovým umeleckým aktivitám aj komponovanie (muzikály Cabaret a Sugar – Niekto to rád horúce), činnosť sidemana jazzových súborov po celej Európe, štúdiového hráča, producenta. Bartošovo umelecké nasmerovanie napokon dokresľuje zberateľská vášeň pre všetko, čo sa týka hudby, módy, designu a architektúry medzivojnových a vojnových rokov (1918 – 1945). Súbežne s aktivitami v jazze rozvinul od r. 1992 aj koncertnú činnosť v oblasti vážnej hudby. Sólisticky vystúpil s orchestrami ako Slovenská filharmónia, Štátna filharmónia Košice, SOSR, ŠKO Žilina, Cappella Istropolitana, Komorní sólisti Bratislava, Pražský komorní orchestr, Komorní filharmonie Pardubice, Moravská filharmonie Olomouc, Filharmonie B. Martinů Zlín a s mnohými ďalšími. V repertoári má koncerty pre trúbku a orchester Albinoniho, Vivaldiho, Telemanna, L. Mozarta, Fascha, J. S. Bacha, Händla, Tartiniho, Haydna, Hummela, Martinů, Tomasiho a i.. Pravidelne vedie jazzové semináre a kurzy, v r. 2004 – 2005 vyučoval hru na trúbke na VŠMU.