Kiril Stoyanov (bicie)

– bulharský umelec, ktorý pôsobí v súčasnosti v skupine bicích nástrojov v Slovenskej filharmónii, pochádza z hudobníckej rodiny. Študoval na Národnej hudobnej škole L. Pipkova a na Národnej hudobnej akadémii P. Vladigerova v Sofii. V štúdiách pokračoval na prestížnom salzburskom Mozarteu. Je držiteľom ocenení z medzinárodných súťaží (zvíťazil na Národnej súťaži prof. Palieva v Plovdive a Medzinárodnej súťaži „Mladí virtuózi“ v Sofii, získal 3. miesto na Medzinárodnej marimbafónovej súťaži v Salzburgu, bol finalistom Medzinárodnej súťaže pri BHS „New Talent“ v Bratislave). Pôsobil vo viacerých bulharských orchestroch (Filharmónia Sofia, Národný symfonický orchester Bulharského rozhlasu), ale aj v Rakúsku (Hochschuleorchester des Mozarteums Salzburg, Bläserphilaharmonie des Mozarteums Salzburg, Mníchovský komorný orchester, Mozarteum Salzburg), spolupracoval so známym súborom starej hudby Il Giardino Armonico. Účinkuje aj ako sólista a je vyhľadávaným komorným hráčom.