Ľuboš Šrámek (klavír, SK)

Vyhľadávaný jazzový interpret a aranžér, absolvent Konzervatória v Bratislave a Jazzovej akadémie v Grazi, u ktorého kritika vyzdvihuje výnimočnú techniku, bohaté harmonické a melodické myslenie a zmysel pre rafinovanú prácu s rytmom. Účinkoval vo formáciách Elie Quintet, Matúš Jakabčic Tentet, zakladateľ a líder Five Reasons (Šrámek, Bartoš, Jakabčic, Griglák, Ševčík). Pôsobí ako líder vlastného zoskupenia East European Artsemble, spolupracoval prakticky so všetkými významnými predstaviteľmi slovenskej jazzovej scény a s mnohými významnými zahraničnými umelcami (Z. Namysłowski, H. Sokal, N. Winstone, J. Bergonzi, E. Neumeister, P. Baron, P. Cardarelli a ď.) V r. 1996 získal prvé miesto na súťaži Nové tváre slovenského jazzu, v r. 2006 Cenu Ladislava Martoníka. V poslednej dobe vydal CD Jazzonance a pripravil edukačný projekt In medias jazz.