Mária Kmeťková (harfa, SK)

– hru na harfe študovala na konzervatóriu (Z. Töröková) a na VŠMU (A. Antalová) v Bratislave. Ako sólistka sa venuje hudbe 20. a 21. storočia, pôsobí ako štúdiová hráčka a hosťuje v slovenských orchestroch (Technik, Solamente naturali, Veni Academy, ŠKO Žilina, aktuálne Slovenská filharmónia). Medzi „neklasické“ projekty M. Kmeťkovej patrí spolupráca s gitaristom P. Berezom (program zo skladieb S. Michalidesovej Sisa and the grey pigeon for 53 strings) a speváčkou A. Bučko, s ktorou v roku 2012 nahrala debutový album In the middle of...

www.harfistka.sk