Martin Novák (lesný roh, ČR)

- študoval na Konzervatóriu a JAMU v Brne (J. Petráš) a na University of North Texas (W. Scharnberg). Je laureátom viacerých súťaží v hre na dychových nástrojoch (Brno, Teplice). Od roku 2004 pôsobí ako člen orchestra Mestského divadla, od roku 2009 Národného divadla v Brne. Spolupracuje s Moravskou filharmóniou Olomouc, Filharmóniou Brno, Filharmóniou B. Martinů, VENI ensemble a Kentomania Big Band.