Matúš Šimko (tenor)

– študoval spev na banskobystrickom Konzervatóriu (S. Matis), súčasne vyštudoval právo na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Neskôr sa zdokonaľoval v barokovej interpretácii na L'Istituto superiore di studi musicali G. Briccialdi v talianskom Terni (G. Banditelliová). Ako sólista spolupracoval s domácimi i zahraničnými orchestrami (Elbipolis Barockorchester Hamburg, Musica Florea, Czech Virtuosi, Solamente naturali, Il Cuore Barocco, Quasars Ensemble, Slovenský komorný orchester). V súčasnosti spieva v Slovenskom filharmonickom zbore a navštevuje súkromné hodiny u prof. Vlasty Hudecovej. V r. 2011 sa zúčastnil s World Youth Choir ceremoniálu odovzdávania Nobelovej ceny mieru v Oslo.

Jozef Lupták (violončelo, SK)

– jedna z osobností profilujúcich slov. hudobnú scénu. Absolvent VŠMU v Bratislave a Royal Academy of Music v Londýne (R. Cohen). Realizoval viacero CD nahrávok (o. i. Bachove Suity pre sólové violončelo, projekt Cello spájajúci výtvarné umenie a súčasnú hudbu inšpirovanú tvorbou J. S. Bacha, premiéry diel V. Godára, live záznam recitálu v Londýne), stál pri zrode početných diel súčasných autorov. Je spoluzakladateľom súboru Opera Aperta, iniciátorom a umeleckým riaditeľom festivalu Konvergencie. Pravidelne koncertuje na pódiách v Európe i zámorí, vedie majstrovské kurzy. Okrem klasickej hudby sa venuje tiež improvizácii a alternatívnym hudobným projektom (o.i. Chasidské piesne s akordeonistom B. Lenkom, huslistom M. Valentom a rabínom B. Myersom, afterPHURIKANE). Aktuálne pracuje na nahrávke violončelových koncertov, ktoré pre neho skomponovalo päť slovenských skladateľov. V r. 2010 získal Cenu ministra kultúry SR.

www.jozefluptak.com