fbpx

Miki Skuta (klavír, SK)

Študoval na VŠMU v Bratislave (E. Fischerová) a v Paríži u C. Helffera. Je laureátom viacerých domácich i zahraničných súťaží. Svoj všestranný talent využíva v oblasti klasickej hudby, v jazze i v populárnej hudbe. Spolupracoval s osobnosťami ako B. Schmid, B. Mütter, D. Lockwood, Ch. Muthspiel, W. Muthspiel, A. Kirschlagerová, M. Feldman, J. Stivín, J. Bartoš, ale aj P. Hammel. Vystupoval ako sólista a člen rôznych súborov doma i v zahraničí, koncertoval s najvýznamnejšími domácimi orchestrami, ale napr. aj s Bruckner Orchester Linz, Symfonickým orchesterom Danubia – Budapest, die reihe, oenm. Jeho CD s dielami J. S. Bacha (Hevhetia) získali najvyššie ocenenie v prestížnom britskom BBC Music Magazine. V poslednom období realizoval nahrávky klavírnych diel Beethovena, CD Darmstadt Acoustic Breakcore so skladateľom a flautistom M. Piačekom a 10 Initial Epilogues s rakúskym pozaunistom B. Mütterom. M. Skuta bol ocenený Krištáľovým krídlom a Cenou Frica Kafendu. V r. 2010 bol umeleckým riaditeľom festivalu komornej hudby Arcus temporum v maďarskej Pannonhalme.

skuta.net