Oni Wytars

– medzinárodný súbor existuje od roku 1983. Od svojho vzniku sa ťažiskovo zameriava na hľadanie súvislostí a vzťahov medzi „umeleckou“ a „populárnou“ hudbou pochádzajúcou z krajín ležiaciach na brehoch Stredozemného mora. Repertoárový záber hudobníkov Oni Wytars zahŕňa hudbu od stredoveku do 17. storočia. Po skladbách talianskeho trecenta, pútnických spevoch zo stredovekých španielskych a katalánskych rukopisov a piesňach a poézii trubadúrov a truvérov sa súbor v poslednej dobe začal viac venovať hudbe renesancie a raného baroka. Hľadá vzťah melódií a textov neapolských villanel, frottol, canzon, árií, serenád a tanečnej hudby k existujúcej tradícii ľudovej hudby v Taliansku, Francúzsku a Španielsku. Výsledkom je stredomorský zvukový kozmos rytmov, melódií, improvizácií, od jednohlasných stredovekých nápevov cez slnečné tarantely až po ranobarokové villanely, ktorý rozoznievajú nástroje existujúce celé stáročia. Oni Wytars vydal viacero CD vo vydavateľstvách Naxos a Sony Classical. V roku 2018 pripravuje nový album s názvom Pentameron.

www.oniwytars.de