Peter Breiner (dirigent, SK/USA)

– dirigent, klavirista, skladateľ, aranžér a publicista, jeden z najnahrávanejších hudobníkov sveta (vyše 200 CD, viac než 2 milióny predaných nosičov). Dirigoval, často zároveň hrajúc na klavíri, renomované svetové orchestere (Kráľovská filharmónia v Londýne, Jeruzalemský symfonický orchester, Symfonický orchester Nového Zélandu, Bournemouthský symfonický orchester, Queenslandský symfonický orchester, Národný orchester Lille, Hongkongskú filharmóniu, Moskovský symfonický orchester, Ukrajinský štátny symfonický orchester, Maďarský národný rozhlasový orchester, Poľský rozhlasový orchester a ď.) na Slovensku, v Európe, Ázii a v Severnej Amerike. Jeho komerčne najúspešnejšími projektmi sú suity Beatles Go Baroque, Elvis Goes Baroque a Christmas Goes Baroque I., II. Breinerove úpravy národných hymien zneli na Letných olympijslých hrách v Aténach (2004) a nelegálne aj v Pekingu (2008). Hymny nahral pre vydavateľstvo Naxos (10 CD). Medzi posledné albumy patria orchestrálne úpravy diel Musorgského (Obrázky z výstavy, Piesne a tance smrti, Detská izba) a Čajkovského (suity z opier Vojvoda, Piková dáma), ktoré nahral s Novozélandským symfonickým orchestrom. BBC Radio 3 prednedávnom označilo jeho úpravu Musorgského Obrázkov z výstavy za fascinujúcejšiu než Ravelovu. CD Janáčkových úprav Six Operatic Suites (Naxos) získalo celosvetový ohlas a vynikajúce hodnotenia v prestížnych hudobných magazínoch a svetovej tlači (Gramophone; Chicago Tribune album zaradil medzi 10 najlepších CD r. 2009). Breinerove skladby a aranžmány sú uvádzané na koncertoch po celom svete. Je autorom hudby k viacerým filmom (Anna zo Zeleného domu, Pianistova dcéra, Čarovná flauta) a jeho hudba sa mnohokrát objavila aj v populárnych TV programoch. Jedným z projektov, ktorým sa P. Breiner aktuálne venuje, je jeho suita pre veľký symfonický orchester Slovak Dances, Nasty and Nice (Slovenské tance, pochabé i smutné). Pozostáva zo 16 tancov, založených na slovenských ľudových piesňach. Inscenovanú verziu suity Slovenské tance – Životy svetiel uvádza od februára 2016 Balet SND v choreografii a réžii N. Horečnej. Komorná verzia diela, Slovak Dances for Triango & Orchestra bola v svetovej premiére uvedená v decembri 2016 v Carnegie Hall v New Yorku. Na doskách Baletu SND P. Breiner naštudoval a diriguje aj inscenáciu Rómeo a Júlia – Tak ako včera... (S. Prokofiev, N. Horečná). P. Breiner je absolventom košického konzervatória (klavír, skladba, dirigovanie, bicie) a VŠMU v Bratislave, kde bol posledným žiakom A. Moyzesa. V r. 1992 – 2007 žil v kanadskom Toronte, potom sa presťahoval do New Yorku.

www.peterbreiner.com