Peter Kajan (fagot, SK)

- študoval na Konzervatóriu (M. Hlavačka) a VŠMU (J. Martanovič) v Bratislave, doktorandské štúdium absolvoval na AU v B. Bystrici. Zúčastnil sa na medzinárodných súťažiach L. Weidingera v Pécsi, dychových kvintet v Marseille a na Pražskej jari, absolvoval majstrovské kurzy u G. Janotu. Pôsobil ako člen Europa Philharmonie, spolupracoval s orchestrami a súbormi Cappella Istropolitana, Štátna filharmónia Košice, SKO B. Warchala, ŠKO Žilina, Melos Ethos Ensemble, Ostravská banda a Slovenské dychové kvinteto. Účinkoval na podujatiach Viva Musica!, BHS, Košická hudobná jar, Orfeus, Večery novej hudby, Melos-Étos, Konvergencie, Pražská jar, Brnianska hudobná jeseň, Ostravské dni novej hudby a ď. Repertoár P. Kajana siaha od renesancie po hudbu 20. a 21. storočia, pričom premiéroval viacero diel slovenských autorov. Od roku 2004 je sólovým fagotistom Slovenskej filharmónie.