Peter Vrbinčík (viola, SK)

- rodák z Oravy, študoval hru na viole na Žilinskom konzervatóriu ( J. Glasnák) a VŠMU v Bratislave (J. Hošek). Po štúdiách v Bratislave bol hosťujúcim poslucháčom na Hochschule für musik vo Viedni v triede Thomasa Kakusku. Počas štúdií bol členom Gustav Mahler Jugend Orchester, The Youth Orchestra of United Europa (Cl. Abbado), France Youth Orchestra (E. Krivine), zúčastnil sa na majstrovských kurzoch v Bollerupe (J. Koďousek) a v Perugii (S. Palm). V rokoch 1989 - 1993 bol členom Slovenskej filharmónie, do roku 2003 pôsobil ako prvý violista v Cappelle Istropolitane. Ako sólista vystupoval so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu, Cappellou Istropolitanou a Slovenským komorným orchestrom. V súčasnosti je riaditeľom Súkromnej ZUŠ v Lozorne, pracuje v súkromnej agentúre Vatel a účinkuje ako umelec v slobodnom povolaní, zväčša v oblasti barokovej hudby (Solamente Naturali, Collegium Marianum).