Sylvia Thereza (klavír, BR)

– rodáčka z brazílskeho Rio de Janeiro začala improvizovať so svojím otcom už ako 3-ročná. Rýchlo pritiahla na seba pozornosť hudobnej verejnosti, vďaka čomu mala možnosť študovať u prominentných osobností klavírnej hry v Južnej Amerike (M. de Penha, G. Novaes, J. Turcyznski, M. Dauelsberg). Vďaka talentu získala štipendium na štúdium v USA (B. Davidovich) a Belgicku (A. Weiss). Medzi jej podporovateľov patrili aj osobnosti ako N. Freire, E. Wild a S. Tiempo. S. Thereza, ktorá účinkovala ako sólistka a komorná hráčka (o. i. s M. J. Pires a ruským huslistom M. Taitsom ) v Európe, USA, na Blízkom Východe, v Južnej Kórei a Japonsku, sa teší nielen priazni publika a kritiky, ale tiež umelcov ako Maria João Pires alebo Teresa Berganza. Ako víťazka 12 súťaží (o. i. Súťaže Nelsona Freireho, 2004) je často pozývaná účinkovať na koncertných pódiách s orchestrami ako Philadelphia Youth Orchestra, Sao Paulo Symphonic Orchestra, Brazilian Symphonic Orchestra, Kremlin Chamber Orchestra, Hannover Chamber Orchestra, Brussels Philharmonic. Vďaka projektu S. Therezy, podporenom ministerstvom kultúry, sa klasická hudba v Brazílii dostala k viac než 12 000 deťom žijúcim v sociálne znevýhodnenom prostredí. Jej aktivity, ktoré vychádzajú z filozofie zahŕňajúce umelecké vízie Villa-Lobosa, Kodálya a Gramaniho, z nej urobili protežantku svetoznámej klaviristky Marie João Pires. Okrem spoločného koncertovania sa na základe jej pozvania stala hosťujúcou profesorkou na Queen Elisabeth Music Chapel v Belgicku, kde pôsobila v r. 2012 – 2016. S. Thereza je tiež zakladateľkou belgickej organizácie Uaná – Association pour Les Arts, ktorá prináša hudbu postihnutým deťom a deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia.