Helga VARGA BACH

soprán/soprano

Peter BIELY

husle/violin

Carlie Brooke BIGELOW

lesný roh/French horn

Branislav DUGOVIČ

klarinet/clarinet

Jan JIRASKÝ (CZ)

klavír/piano

Peter KAJAN

fagot/bassoon

Adriana KUČEROVÁ

soprán/soprano

 violončelo/cello

Milan PAĽA

husle/violin

Katarína PAĽOVÁ

klavír/piano

Róbert PECHANEC

klavír/piano

Daniel RUMLER

husle/violin

Daniel Rumler

Martin RUMAN

viola/viola

Martin Ruman

Nora SKUTA

klavír/piano

klavír/piano

Ronald ŠEBESTA

klarinet/clarinet

Pavel ŠNAJDR (CZ)

dirigent/conductor

CONVERGENCE PLAYERS

spev, gitara/voice, guitar

Robert ROTH

Ivana ŠVESTKOVÁ (CZ)

harfa/harp

Barbora TOLAROVÁ (CZ)

husle/violin

Partneri