Umenie ako zrkadlo, hudba ako liek. Na adventnom koncerte festivalu Konvergencie v netradičných priestoroch Galérie mesta Bratislavy (podkrovie Mirbachovho paláca) zaznie hudba estónskeho mystika Arvo Pärta, vďakyvzdanie za uzdravenie v podobe nadpozemsky krásnej pomalej časti z Beethovenovho Sláčikového kvarteta, op. 132, koledy v úprave bratislavského skladateľa, dirigenta Cirkevného-hudobného spolku Alexandra Albrechta a príhovor kazateľa Cirkvi bratskej Daniela Pastirčáka. Stíšme sa a počúvajme spolu. Konvergencie – festival, ktorý spája.

 Koncert môžte podporiť kúpou dobrovoľného online lístka

ÚČINKUJÚ / ARTISTS

Daniel Rumler – 1. husle / 1st violin
Lucia Harvanová – 2. husle / 2nd violin
Martin Ruman – viola / viola
Jozef Lupták – violončelo / violoncello
Boris Lenko – klávesy / keybord

PROGRAM / PROGRAM

Arvo Pärt (1935)
Spiegel im Spiegel/Mirror(s) in the Mirror (1978)

Ludwig van Beethoven (1770 – 1827)
Sláčikové kvarteto č. 15 a mol, op. 132/String Quartet No. 15 in A Minor, Op. 132 (1825)

III. Molto adagio – Andante „Heiliger Dankgesang eines Genesenen an die Gottheit, in der lydischen Tonart“/ „Holy Song of Thanksgiving of a Convalescent to the Deity, in the Lydian mode“/„Posvätný spev vďakyvzdania uzdraveného Božstvu v lydickom móde“

Alexander Albrecht (1885 – 1958)
Vianočné kvarteto/Christmas Quartet (1956)
I. Do mesta Betléma
II. Aký je to svit
III. Tichá noc
IV. Opäť sú tu Vianoce

Arvo Pärt 
Spiegel im Spiegel

Partneri / Partners: Galéria mesta Bratislavy, Nadácia mesta Bratislavy, Slovenská sporiteľňa – partner streamu

Partneri