Konvergencie 2024 / Mozart – Mustonen

13 - 25/02/2024

Slovenská národná galéria / Bratislava

#konvergencie25rokov

„Žiadna hra tónov sa nehrá hravejšie než Mozartova hudba. Je to hudba, ktorú hrá život. Spieva a tancuje, pýta sa a odpovedá, zmĺkne a opäť sa rozoznieva. Dokáže byť veselá i smutná, temná i jasná, tragická i oslobodzujúca, koľko ďalších pomenovaní by sme mohli nájsť – pomenovaní pre znejúci zmyslový výraz života,“ napísal nemecký muzikológ Hans Heinrich Eggebrecht o fenoméne Mozart. Do smrti vo veku 35 rokov vytvoril Wolfgang Amadeus Mozart vyše 600 diel, teda tisícky strán hudby, ktorá nikdy neprestala znieť. Obraz jej tvorcu je rovnako premenlivý a neuchopiteľný ako jeho hra tónov: zázračné večné dieťa, frivolný voľnomyšlienkár, tragický nepochopený génius – každá z týchto charakteristík je azda pravdou, no určite súčasne mýtom. Fascinujúcemu univerzu Mozartovej komornej hudby bude patriť deviata zimná edícia festivalu Konvergencie, ktorá sa uskutoční od 22. do 25. februára 2024 v priestoroch Slovenskej národnej galérie. Hlavným hosťom festivalu bude vynikajúci fínsky skladateľ, dirigent a klavirista Olli Mustonen, ktorého diela zaznejú s Mozartovými.

Hudobný dvojportét Mozart-Mustonen doplnia sprievodné podujatia: projekcia režisérskej verzie Formanovho filmu Amadeus pri príležitosti 40. rokov od jeho premiéry, čítanie o hudbe s Robertom Rothom, Mozartov singspiel Bastien a Bastienka ako koncert pre deti i zvukové dobrodružstvá Stroona a Pjoniho.

Žiadna hra tónov sa nehrá hravejšie než Mozartova hudba, na festivale Konvergencie.

 

štvrtok/Thursday 22/02/24

MOZART – MUSTONEN 2024 / otvárací koncert/opening concert

19:00/7pm

Olli Mustonen: Toccata

Olli MUSTONEN (FI), klavír/piano
Igor KARŠKO, Daniel RUMLER, husle/violin
Martin RUMAN, viola/viola
Jozef LUPTÁK, violončelo/cello
Romana UHLÍKOVÁ, kontrabas/double bass

W. A. Mozart: Klavírny koncert č. 14 Es dur, KV 449/Piano Concerto No. 14 in E-flat Major, K. 449 (komorná verzia/chamber version)

Olli MUSTONEN (FI), klavír/piano
Tom NORRIS (UK), Daniel RUMLER husle/violin
Matej MICHALEC, viola/viola
Andrej GÁL, violončelo/cello
Romana UHLÍKOVÁ, kontrabas/double bass

(prestávka/intermission)

W. A. Mozart: Sláčikové kvinteto č. 3 C dur, KV 515/String Quintet No. 3 in C Major, K. 515

Igor KARŠKO, Tom NORRIS (UK), husle/violin
Martin RUMAN, Matej MICHALEC, viola/viola
Jozef LUPTÁK, violončelo/cello

piatok/Friday 23/02/24

MOZART – MUSTONEN 2024 / Chiaroscuro

19:00/7pm

W. A. Mozart: Duo č. 1 G dur pre husle a violu, KV 423/ String Duo No. 1 in G Major for Violin and Viola, K. 423

Igor KARŠKO, husle/violin
Martin RUMAN, viola/viola

W. A. Mozart: Sonáta č. 19 Es dur pre husle a klavír, KV 302 /Violin Sonata No. 19 in E-flat Major, K. 302

Igor KARŠKO, husle/violin
Olli MUSTONEN (FI), klavír/piano

(prestávka/intermission)

W. A. Mozart: Klavírne kvarteto č. 1 g mol, KV 478/Piano Quartet No. 1 in G Minor, K. 478

Olli MUSTONEN (FI), klavír/piano
Igor KARŠKO, husle/violin
Martin RUMAN, viola/viola
Jozef LUPTÁK, violončelo/cello

sobota/Saturday 24/02/24

MOZART – MUSTONEN 2024 / In Wien

17:00/5pm

W. A. Mozart: Sláčikové kvarteto č. 8 F dur, KV 168/String Quartet No. 8 in F Major, K. 168

W. A. Mozart: Sláčikové kvarteto č. 22 B dur, KV 589/String Quartet No. 22 in B-flat Major, K. 589

(prestávka/intermission)

W. A. Mozart: Klarinetové kvinteto A dur, KV 581/Clarinet Quintet in A Major, K. 581

CHAOS STRING QUARTET
Susanne SCHÄFFER (HU-DE), husle/violin
Eszter KRUCHIÓ (HU-AT), husle/violin
Sara MARZADORI (IT), viola/viola
Bas JONGEN (NL), violončelo/cello

Ronald ŠEBESTA, klarinet/clarinet

(prestávka/intermission)

Olli Mustonen: Klavírne kvinteto/Piano Quintet

Olli MUSTONEN (FI), klavír/piano
Milan PAĽA, Tom NORRIS (UK), husle/violin
Martin RUMAN, viola/viola
Jozef LUPTÁK, violončelo/cello

sobota/Saturday 24/02/24

MOZART REFLECTIONS (nočný koncert/night concert)

20:30/8:30pm

Stroon / Pjoni / J. Šicko

nedeľa/Sunday 25/02/24 

MOZART – MUSTONEN 2024 / Bastien a Bastienka

11:00/11am

W. A. Mozart: Bastien a Bastienka (detský koncert/concert for children)

Bastien – Andrej VANCEL
Bastienka – Dominika MIČÍKOVÁ
Colas – Jaroslav PEHAL
W. A. Mozart – Filip KOIŠ

IL CUORE BAROCCO
Daniel SIMANDL, dirigent

nedeľa/Sunday 25/02/24 

MOZART – MUSTONEN 2024 / záverečný koncert/closing concert

19:00/7pm

W. A. Mozart: Flautové kvarteto č. 1 D dur, KV 285/Flute Quartet No. 1 in D Major, K. 285

Ivica GABRIŠOVÁ, flauta/flute
Tom NORRIS (UK), husle/violin
Martin RUMAN, viola/viola
Jozef LUPTÁK, violončelo/cello

W. A. Mozart: Hobojové kvarteto F dur, KV 370 (368b)/Oboe Quartet in F Major, K. 370 (368b)

Nóra SALVI (HU), hoboj/oboe
Tom NORRIS (UK), husle/violin
Martin RUMAN, viola/viola
Andrej GÁL, violončelo/cello

(prestávka/intermission)

W. A. Mozart – O. Mustonen: Suita/Suite

Olli MUSTONEN, klavír/piano

W. A. Mozart: Kvinteto Es dur pre klavír, hoboj, klarinet, lesný roh a fagot, KV 452/Quintet in E-flat Major for Piano, Oboe, Clarinet, Horn and Bassoon, K. 452

Nóra SALVI (HU), hoboj/oboe
Branislav DUGOVIČ, klarinet/clarinet
Jan VOBOŘIL jr. (CZ), lesný roh/French horn
Peter KAJAN, fagot/bassoon
Jordana PALOVIČOVÁ, klavír/piano

Zmena programu a účinkujúcich vyhradená. Pre aktuálne informácie sledujte webstránku www.konvergencie.skwww.facebook.com/konvergencie.

 

Festival Konvergencie je o komornej hudbe a o zbližovaní - už 25 rokov.

Komorná hudba je o zbližovaní a komunikácii – medzi interpretmi navzájom i medzi interpretmi a publikom. Je ako začatý rozhovor, ktorý sa nekončí, ale stále rozvíja.

A počúvanie komornej hudby - podobne ako komunikácia - rozvíja vnútro človeka, citlivosť k svetu, k druhým okolo nás a v neposlednom rade k nám samotným. Potrebujeme sa znovu učiť počúvať hudbu a cez hudbu i jeden druhého.

Aby sme dokázali spolu žiť. Ľudia s umením, človek s človekom, ale najmä sami so sebou.

Partneri