2% vašich daní pomáhajú rozvíjať komorné umenie na Slovensku

Milí priatelia Konvergencií,

Konvergencie vstúpili do svojho 25. roka. Ťažko uveriť, že Konvergencie majú za sebou štvrťstoročie. Je to čas na zastavenie, reflexiu toho, čo je za nami i uvažovanie o tom ako pokračovať. Túžba ísť ďalej je stále veľká, vďačnosť za 25 rokov života s hudbou obrovská.

Tento rok nás čaká veľa programu a zdá sa, že aj veľa spoločenkých prekážok. Máme silu ísť ďalej a vaša podpora je pre nás naďalej zásadná.

Bude nám potešením pokračovať ďalej a prinášať hudbu do vašich-našich životov.

ak ste zamestananec:

 • požiadajte zamestnávateľa o vyplnene Potvrdenia o zaplatení dane do 15.2.2024
 • Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní 2% dane
 • Obe tlačivá doručte na Daňový úrad (osobne, poštou) do 30. 4. 2024
 • Darovať môžete aj 3 % z dane, pokiaľ ste v minulom roku odpracovali aspoň 40 dobrovoľníckych hodín. V takom prípade je nutné predložiť aj potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti, ktoré vám vystaví organizácia, v ktorej ste pomáhali.
 • Predvyplnené tlačivá na stiahnutie pre zamestnancov (Potvrdenie o zaplatení dane, Vyhlásenie o poukázaní 2%  z dane)

 

Ak ste fyzická osoba

 • V daňovom priznaní pre FO sú uvedené kolónky na poukázanie 2 %  z dane v prospech jedného prijímateľa. Úveďte doňho prosím naše údaje – nájdete ich nižšie.
 • Daňové priznanie doručte na daňový úrad v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31. 3. 2023, prípadne v termíne odloženého podania), v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 • Predvyplnené tlačivá na stiahnutie pre FO (Daňové priznanie FO typ A, Daňové priznanie FO typ B)

 

Ak ste právnická osoba

 • V tlačive Daňové priznanie PO – v časti Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane vyplňte naše údaje
 • Odošlite tlačivo a zaplaťte daň do 31. 3. 2023 (prípadne do termínu odloženého podania daňového priznania)
 • Poukazujete podiel vo výške 2 %, ak podnik v súvisiacom zdaňovacom období daroval finančné prostriedky najmenej vo výške, ktorá zodpovedá 0,5 % zaplatenej dane subjektívne určeným daňovníkom (nemôžu byť založení/zriadení na podnikanie) na verejnoprospešné účely. V opačnom prípade poukazujete podiel iba vo výške 1 %.

 

údaje o nás do tlačiva

Konvergencie – spoločnosť pre komorné umenie
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 36067776 (na tlačive sa vypisuje zarovnaním SPRAVA) 
Sídlo: Čapkova 10, 811 04 Bratislava

 

Ak chcete, aby sme vedeli, že ste nám poslali vaše 2%: 

zaškrtnite v tlačive súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa). Dozvieme sa vaše meno (nie poukázanú sumu)

 

za vašu podporu vám vopred ďakujeme!

Partneri