pripravujeme kurzy a masterclass na rok 2021

Tešíme sa na vás na majstrovských kurzoch a seminároch v roku 2021!

A. Kaminski (PL) / husle & K.  Tymendorf (PL) / viola / Konzervatórium, Bratislava

R. Šebesta, R. Suchan, B. Bayl, A. Hučková, N. Skuta, P. Valentovič, I. Karško, J. Tomka, M. Ruman, J. Lupták / Slovenský rozhlas, Bratislava