Tím konvergencie

Ak sa chcete spojiť s kýmkoľvek z nás, napíšte nám na info@konvergencie alebo cez Facebook Messenger

Jozef Lupták

riaditeľ festivalu
Srdce festivalu vo všetkých významoch tohto slova. Jeho meno je synonymom pulzujúceho života komornej hudby v rôznych mestách Slovenska. Starostlivý violončelista dopraje svojmu violončelu cestovanie po Európe, Amerike, či Novom Zélande, aj wellness pobyty na Majstrovských kurzoch na Slovensku, či v Taliansku. Popri hudobných cestách celoročne pracuje na festivale a jeho srdečný prístup láskavo plní Konvergencie tou najlepšou človečinou.

Lea Majerčáková

hlavná manažérka
Neuveriteľne schopná a praktická výkonná sila, ktorá svojimi nápadmi a ich realizáciou neúnavne ohuruje. Už mnohí sa pokúsili pomenovať, čo z nej robí tú najorganizovanejšiu manažérku s takým fantastickým ťahom na bránku s takmer nulovou šancou nedotiahnutia strely do víťazného cieľa, no zatiaľ sa to nikomu nepodarilo dostatočne presne vystihnúť. Pretože myslieť na všetko, prekrásne vychovávať dvoch malých synov a žiariť kam vstúpi, to vie len legenda, akou Lea je.

Andrej Šuba

dramaturg
Muzikológ, výborný odborník, ktorý píše pútavé, no najmä výstižné texty. A dokonca z času na čas aj načas. Má však aj mnoho ďalších, praktických spôsobov využitia ako napríklad moderovanie tlačových konferencií, či uvádzanie Predkoncertných rozhovorov o hudbe. Po večeroch skladá miesto puzzle festivalovú dramaturgiu a opakovane si plní sny uvádzaním projektov svetovej hudobnej špičky v domácom revíre.

Zuzana Číčelová

grafička
Keď vidíte Konvergencie, je to vďaka Zuzke. Všetky okom viditeľné vizuály prešli jej rukami. Pracuje pilne ako včielka a jej bystrý orlí zrak schováva za neuveriteľne jemný pohľad. Pokora a nasadenie s akými pracuje sú odzbrojujúce a každá komunikácia s ňou je veľkou radosťou. A ako ukázali posledné roky, stáva sa grafickou ikonou hodnou nasledovania. Vo voľnom čase rada chodí na koncerty a lepí písmenká Konvergencií na vybrané pódiá.

Ivana Schwarz

pr manažérka
Promo festivalu je jej parketou, komunikácia s médiami a partnermi je jej silnou stránkou, rovnako ako produkčné šikovnosti, ktorými festival obohacuje. Tajomstvo šťastného života je ukryté vo vzťahoch, preto jej kontakty a radostné stretnutia zapĺňajú kalendár. Nenechajte sa zmiasť temným priezviskom, ak sa vám ju nepodarí rozosmiať, prichádzate o veľa, krajší úsmev nenájdete.

Ivica Horáková

produkcia
Zabezpečuje flexibilne a promptne hladký prevoz, prichýlenie, pohodu a komfort umelcov v ich prechodnej konvergenčnej rodine. Najradšej pracuje v tíme a úplne najšťastnejšia je, keď je užitočná. Neustále hľadá hranicu medzi humorom a životom a veľmi často ju nevie nájsť. Zbytočne si hlavu neláme, pretože vie, že odpoveďou na všetko je dobre vypracovaná tabuľka. A keďže rada dobre pracuje, v organizačných prehľadných tabuľkách je svetová a naša.

Ema Garajová

produkcia
Typická multifunkčná žena, ktorých je vo svete ako šafranu. Produkčne rozhľadená tatranka s optimistickým prístupom k tragickým scenárom vyrieši každý problém a prinesie vejár zaujímavých alternatív a riešení. Je čerstvým vánkom do plachiet festivalu a jej nápady a zápal pre prácu s kvapkou humoru sú pravdepodobne už jej diagnózou. Perfektne koordinuje neskoordinovateľné ľudské sily a v nestráženej chvíli dokonca skultúrňuje účinkujúcim šatne. Áno, aj v Rozhlase to zvládla. Vidíte? Je kúzelná!

mária hejtmánková

pr manažérka
Je najčerstvejšou posilou konvergenčného tímu. Rada roky komunikuje s médiami a vysvetľuje im prečo je program, ktorý kultúrna scéna produkuje taký výnimočný a úžasný. Majka sa zároveň dokáže pre projekt nadchnúť do hĺbky a jej nákazlivá radostná energia posúva všetky zásadné a podstatné informácie novinárom aj s vlnou nadšenia a lásky k špičkovému umeniu.

rút cimermanová

masterclass organizátorka
Už je to niekoľko rokov, čo sa rozhodla svoj život orientovať do Banskej Bystrice, preto musia tíšiť divákov šuchotajúcich cukríkmi počas koncertu ostatní členovia teamu, no ak máte talent hodný rozvoja, iste s Rút do kontaktu prídete. Aj naďalej nám totiž ochotne pomáha pri organizácii našich koncertov.

Adrian Rajter

dramaturgia
Tichý, no výrazný tieňový hráč, teda vlastne vymýšľač programu Konvergencií. Málokedy prichádza fyzicky na tímové stretnutia, no jeho stopa v hudobnom toku festivalu je nezmazateľná a nepopierateľná. Jeho ucho v kombinácii s fantastickou pamäťou, muzikologickými a jazykovými zručnosťami sú úžasným pokladom, ktorý náš festivalový tím skrýva.

Partneri