Jozef LUPTÁK (SK)
violončelo

je zakladateľom a umeleckým riaditeľom festivalu Konvergencie, ktorý sa od svojho vzniku v roku 1999 zaradil k najprestížnejším hudobným podujatiam na Slovensku. Absolvent Konzervatória a VŠMU v Bratislave pokračoval v štúdiách na Royal Academy of Music v Londýne (R. Cohen) a v Banff Centre for Arts v Kanade (A. Parisot, E. Meyer, T. Tsutsumi). Patrí k umelcom formujúcim hudobný a kultúrny priestor na Slovensku, za čo mu bolo udelených niekoľko ocenení (Cena ministra kultúry SR, Cena Frica Kafendu). Realizoval množstvo CD nahrávok (o. i. Bachove Suity pre sólové violončelo, Brahmsove sonáty, premiéry diel V. Godára, crossoverové projekty After Phurikane, Chassidic Songs, Uspávanky či vlastnú tvorbu na CD Free in One). Pripravuje novú nahrávku Bachových Suít pre sólové violončelo, ku ktorým sa vracia po vyše 20 rokoch, bude pokračovať aj v na- hrávkach vlastnej tvorby. Pravidelne účinkuje na medzinárodných pódiách od USA po Nový Zéland. Ako vyhľadávaný a aktívny komorný hráč spolupracuje s množstvom popredných svetových umelcov a ansámblov (R. Cohen, D. Rowland, V. Mendelssohn, B. Schmid, I. van Keulen, A. Serdar, Hilliard Ensemble, Fine Arts Quartet), ako aj s významnými dirigentmi (A. Parrott, J. Bělohlávek, D. Gazon, D. Héja, A. Mogrelia, K. Griffiths). Medzi jeho pravidelných komorných spoluhráčov patria I. Karško, M. Paľa, N. Skuta, B. Lenko a mnohí ďalší. Pravidelne vedie majstrovské kurzy (Taliansko, Maďarsko, USA, Anglicko), v posledných rokoch ich organizuje v rámci Konvergencií aj na Slovensku.

www.jozefluptak.com
www.konvergencie.sk

Podporené Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Grantov EHP. Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Grantov EHP na Slovensku, navštívte stránku www.eeagrants.sk.

Spoločným úsilím k inkluzívnej Európe

#eeagrants  #SPOLOCNEzaDOBREnapady