Julia ROSHKO (UA)
husle

rodáčka z Užhorodu, štúdium hry na husliach začala na Základnej hudobnej škole N.Rimského-Korsakova v Mykolajive. Pokračovala na Základnej hudobnej škole P. I. Čajkovského a na Konzervatóriu v triede pre nadaných žiakov v Užhorode. Na Slovensku študovala na Konzervatóriu v Košiciach (P. Sklenka), od roku 2021 je študentkou VŠMU (J. Horváth). Absolvovala kurzy u V. Gluzmana, D. Rowlanda, I. Karška a ď. Získala ocenenia a čestné uznania na súťažiach doma i na Slovensku (Talenty pre Európu, Súťaž študentov slovenských konzervatórií, Medzinárodná husľová súťaž „Prime Violin“). Od roku 2019 pôsobí ako členka Slovenského mládežníckeho orchestra. Spolupracovala na nahrávkach súboru Collegium Wartberg. Je aktívna ako komorná i orchestrálna hráčka, vyučuje na súkromnej základnej škole Brilliant Stars v Bratislave.

Podporené Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Grantov EHP. Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Grantov EHP na Slovensku, navštívte stránku www.eeagrants.sk.

Spoločným úsilím k inkluzívnej Európe

#eeagrants  #SPOLOCNEzaDOBREnapady