Bratislavská noc komornej hudby / Bratislava Chamber Music Night

/ 12.09.2024 / 18:00

Meditácia, generačná výpoveď, spomienka na začiatky festivalu v Klariskách, priestor pre nové stretnutia, hudobný sviatok, festival v rámci festivalu. Bratislavská noc komornej hudby je pre Konvergencie typický formát viacerých koncertov v priebehu jediného večera. Program k 25. výročiu vzniku festivalu ponúkne veľké komorné diela slovenských i zahraničných autorov, klasikov i súčasných tvorcov spätých s Bratislavou, Slovenskom a Konvergenciami. Koncert nemôže začať inak než dielom Mariána Vargu, ktorého album dal festivalu meno a umeleckú identitu. Intenzívny hudobný zážitok postavený na ľudskej i umeleckej blízkosti osobností ako Robert Cohen, Peter Mikuláš, Jozef Lupták, Igor Karško, Nora Skuta a Ronald Šebesta.  

 

/ Program 

/ 18:00 – 18:30 
rozhovory o hudbe 

 

/ 18:30 – 19:20  
Marián VARGA (1947 – 2017) 
Antifona 
Jozef LUPTÁK, violončelo/cello  
Nora SKUTA, klavír/piano 

Vladimír GODÁR (1956) 
Bikít Gilgameš
Peter MIKULÁŠ, bas/bass 
Jozef LUPTÁK, violončelo/cello 

Ludwig van BEETHOVEN (1770 – 1827)
Variácie Es dur, op. 44/Variations in E-flat Major, Op. 44 
na tému Ja, ich muss von ihr scheiden Carla Dittersa von Dittersdorf / on theme Ja, ich muss von ihr scheiden by Carl Ditters von Dittersdorf 
Igor KARŠKO, husle/violin 
Robert COHEN, violončelo/cello 
Nora SKUTA, klavír/piano 

(prestávka)

 

/ 20.10 – 21.00 
Peter ZAGAR (1961) 
Blumentálsky tanec č. 2/Blumenthal Dance No. 2 
Ronald ŠEBESTA, klarinet/clarinet 
Daniel RUMLER, husle/violin 
Martin RUMAN, viola/viola 
Jozef LUPTÁK, violončelo/cello  
Nora SKUTA, klavír/piano 

Ernő DOHNÁNYI (1877 – 1960) 
Sexteto C dur, op. 37/Sextet in C Major, Op. 37  
Igor KARŠKO, husle/violin  
Martin RUMAN, viola/viola 
Ronald ŠEBESTA, klarinet/clarinet  
Martin NOVÁK (CZ), lesný roh/French horn 
Jozef LUPTÁK, violončelo/cello  
Miki SKUTA, klavír/piano 

(prestávka)

 

/ 21:00 – 22:00
Franz SCHUBERT (1797 – 1828) 
Sláčikové kvinteto C dur D. 956/String Quintet in C Major D. 956  
Igor KARŠKO, husle/violin 
Daniel RUMLER, husle/violin 
Martin RUMAN, viola/viola 
Robert COHEN, violončelo/cello 
Jozef LUPTÁK, violončelo/cello 

 

//
Časový harmonogram koncertov je orientačný.
Pocas prestávok bude na nádvorí občerstvenie rôzneho druhu. 
V cene vstupenky je jeden pohár vína alebo nealko.
Trvanie koncertu: približne 240 minút s dvoma prestávkami, vrátane rozhovorov o hudbe
(Trvanie koncertu – hudba: 135 minút) 

//
Zmena programu a účinkujúcich vyhradená.
Viac informácií o festivale na www.konvergencie.sk

Obchodník: Konvergencie – spoločnosť pre komorné umenie, o.z.
Čapkova 10, 811 04 Bratislava
IČO: 36067776

Partneri