Ochutnajte hudbu Leoša Janáčka

Jarná edícia festivalu Konvergencie sa začína už tento štvrtok 2. marca tradičným čítaním o hudbe v podaní Roberta Rotha. Počas niekoľkých marcových dní budú znieť v Bratislave komorné diela Leoša Janáčka, ktorého hudbu miloval celý svet. Mimoriadny folkový koncert, štyri komorné večery v Moyzesovej sieni, výstava, prednáška, detský koncert, majstrovská trieda aj obľúbené Janáčkove dezerty – Konvergencie prinesú život a komorné dielo Leoša Janáčka v mnohých podobách.

„Narodil sa a žil predovšetkým na Morave, no nezostal iba stredoeurópskym autorom. Objavil ho celý svet. A pritom vo svojej tvorbe čerpal najmä z prostredia, v ktorom žil a vyrastal. Mnohé jeho diela majú autobiografický rozmer. Na Konvergenciách predstavíme Janáčkov príbeh prostredníctvom hudby s vynikajúcimi interpretmi, ale aj cez fotografie, listy, či dokonca jedlo, ktoré mal rád,“

Po zarostlém chodníčku

Leoš Janáček (1854 – 1928) patrí medzi najoriginálnejšie osobnosti hudby 20. storočia. Jeho diela sú uvádzané v prestížnych operných domoch a koncertných pódiách na celom svete. Cesta Leoša Janáčka k domácemu i medzinárodnému uznaniu bola dlhá. Zásadné úspechy dosiahol až v šiestej dekáde svojho života. Mohol za to aj jeho svojský hudobný jazyk. Rovnako nevšedný bol i skladateľov život. Napriek tomu, že vyrastal v skromných pomeroch, stal sa z neho svetoznámy skladateľ. Jeho manželstvo poznačila predčasná smrť detí i ľúbostné dobrodružstvá. Medzi ne patrila  láska k o 30 rokov mladšej Kamile Stösslovej, ktorú ako svoju múzu zvečnil vo viacerých dielach. Moravský majster zapísal do hudby príbeh svojho života od mladosti až po zrelý vek a umožnil nám tak prežívať ho opätovne spolu s ním.

Štvordňový koncertný cyklus v Moyzesovej sieni otvorí Janáčkova spomienka na detstvo, rozmarný Pochod modráčků (9. 3. 2023). Znieť bude aj podmanivá Pohádka v interpretácii violončelistu Jozefa Luptáka a klaviristky Nory Skutovej a jedno z najpopulárnejších Janáčkových diel – cyklus Po zarostlém chodníčku. Pôvodne klavírne dielo upravil pre sláčikové kvarteto J. Burghauser a predstavia ho slovenskí hudobníci Peter Biely (husle), Daniel Rumler (husle), Martin Ruman (viola) a Jozef Lupták (violončelo). Koncert uzavrie skladba s nevšedným príbehom – Capriccio „Vzdor“. Toto dielo pre klavír – ľavú ruku a dychové nástroje napísal Janáček na podnet klaviristu Otakara Hollmanna, ktorý prišiel o ruku v 1. svetovej vojne. Na Konvergenciách skladbu uvedie špecialista na hudbu 20. a 21. storočia, český klavirista Miroslav Beinhauer spolu s členmi Brno Contemporary Orchestra pod taktovkou Pavla Šnajdra. 

Po zarostlém chodníčku

Leoš Janáček (1854 – 1928) patrí medzi najoriginálnejšie osobnosti hudby 20. storočia. Jeho diela sú uvádzané v prestížnych operných domoch a koncertných pódiách na celom svete. Cesta Leoša Janáčka k domácemu i medzinárodnému uznaniu bola dlhá. Zásadné úspechy dosiahol až v šiestej dekáde svojho života. Mohol za to aj jeho svojský hudobný jazyk. Rovnako nevšedný bol i skladateľov život. Napriek tomu, že vyrastal v skromných pomeroch, stal sa z neho svetoznámy skladateľ. Jeho manželstvo poznačila predčasná smrť detí i ľúbostné dobrodružstvá. Medzi ne patrila  láska k o 30 rokov mladšej Kamile Stösslovej, ktorú ako svoju múzu zvečnil vo viacerých dielach. Moravský majster zapísal do hudby príbeh svojho života od mladosti až po zrelý vek a umožnil nám tak prežívať ho opätovne spolu s ním.

Štvordňový koncertný cyklus v Moyzesovej sieni otvorí Janáčkova spomienka na detstvo, rozmarný Pochod modráčků (9. 3. 2023). Znieť bude aj podmanivá Pohádka v interpretácii violončelistu Jozefa Luptáka a klaviristky Nory Skutovej a jedno z najpopulárnejších Janáčkových diel – cyklus Po zarostlém chodníčku. Pôvodne klavírne dielo upravil pre sláčikové kvarteto J. Burghauser a predstavia ho slovenskí hudobníci Peter Biely (husle), Daniel Rumler (husle), Martin Ruman (viola) a Jozef Lupták (violončelo). Koncert uzavrie skladba s nevšedným príbehom – Capriccio „Vzdor“. Toto dielo pre klavír – ľavú ruku a dychové nástroje napísal Janáček na podnet klaviristu Otakara Hollmanna, ktorý prišiel o ruku v 1. svetovej vojne. Na Konvergenciách skladbu uvedie špecialista na hudbu 20. a 21. storočia, český klavirista Miroslav Beinhauer spolu s členmi Brno Contemporary Orchestra pod taktovkou Pavla Šnajdra. 

 

Držím se kořenů života našeho lidu

Sláčikové kvartetá Leoša Janáčka patria ku kmeňovému repertoáru renomovaného Zemlinského kvarteta, ktoré diela predstavuje pravidelne v mnohých významných koncertných sieňach po celom svete. V  piatok (10. 3. 2023) uvedú v Bratislave dielo inšpirované Tolstého novelou Kreutzerova sonáta i autobiograficky ladenú skladbu Mládí v úprave pre sláčikové kvarteto od K. Mařatku. Zemlinsky Quartet sa predstaví na festivale až dvakrát – v nedeľu 12. marca zaznie v ich naštudovaní Sláčikové kvarteto č. 2  „Listy důvěrné“,  v ktorom sa Leoš Janáček vyznal zo svojich citov ku Kamile Stösslovej.

Na prelome 19. a 20. storočia bol Janáček verejnosti známy najmä ako zberateľ a upravovateľ ľudových piesní, ktorými sa zaoberal aj ako teoretik. Sobotný večer (11. 3. 2023) prinesie široký výber z jeho piesňových zbierok v podaní svetoznámej slovenskej sopranistky Adriany Kučerovej a klaviristu Róberta Pechanca. „Mám veľkú radosť, že ma Jozef Lupták oslovil práve pri príležitosti koncertu venovanému tvorbe Leoša Janáčka. Jeho piesňová tvorba mi je veľmi blízka,“ povedala Adriana Kučerová a dodáva: „Piesne, ktoré budem spievať, sú vlastne upravené ľudové piesne, mnohé v slovenčine, dokonca aj z regiónu, kde som prežila detstvo. Verím, že tieto skladby, ktoré u nás nie sú často uvádzané, potešia všetkých milovníkov piesňovej tvorby inšpirovanej našou nádhernou ľudovou melodikou.“ V interpretácii popredného klaviristu a pedagóga Janáčkovej akadémie umení Jana Jiraského si na tom istom koncerte bude možné vypočuť aj tri autobiograficky ladené klavírne opusy: výber zo spomienkového cyklu Po zarostlém chodníčku II., klavírny cyklus V mlhách a dramatickú Sonátu „1. X. 1905“

V programe festivalu nebude chýbať udalosťami 1. svetovej vojny inšpirovaná Husľová sonáta. Na záverečnom koncerte (12. 3. 2023, Moyzesova sieň) ju uvedú v Brne pôsobiaci Milan Paľa (husle) a Katarína Paľová (klavír). Tento večer obohatia i hravé Říkadla v interpretácii Helgy Vargy Bach (soprán), Ronalda Šebestu (klarinet) a Ivana Šillera (klavír) s projekciami obrázkov z Lidových novin, ktoré Janáčka ku kompozíciám inšpirovali, pretože ako píše Ludvík Kundera „aby zdůraznil dramatičnost své hudby, chce Janáček, aby napřed byly promítány obrázky a hned potom, aby se provedlo říkadlo hudebně“.  Janáčkovské Konvergencie uzavrie Suita pre sláčikový orchester, v ktorej sa symbolicky stretnú slovenskí hudobníci s členmi českého Zemlinského kvarteta.  „Leošovi Janáčkovi sa páčila Bratislava, mal rád Tatry a slovenský folklór. Cítil sa tu dobre. Narodil sa a pôsobil v Čechách, no aj tak ho vnímame ako ‚nášho’, a to i napriek trom dekádam od politického rozdelenia Československa. Keď je nám niečo blízke, je dobré spoznať to hlbšie a vytvoriť si vzťah. O tom sú Konvergencie.“ odpovedá na jednoduchú otázku „Prečo Janáček“ Jozef Lupták.

 

Janáček všetkých chutí

Život a komornú tvorbu Leoša Janáčka môžete hlbšie spoznať aj na prednáške janáčkovského špecialistu, muzikológa doc. Jiřího Zahrádku (9. 3. 2023, České centrum). Súčasťou jarných Konvergencií sú opäť vzdelávacie aktivity pre študentov i verejnosť – otvorená Majstrovská trieda so Zemlinsky Quartet (10. 3. 2023), koncert Vladimíra Mertu (4. 3. 2023, Umelka), koncert „51 strún“ v spolupráci s Filharmóniou Brno pre deti a rodičov (12. 3. 2023, Moyzesova sieň), Robert Roth bude čítať z Janáčkovej korešpondencie v hudobnom sprievode Evy Šuškovej (soprán) a Borisa Lenka (akordeón) na úvodnom podujatí festivalu (2. 3. 2023, Artforum). Počas celého trvania festivalu (2. – 12. 3. 2023) si v Átriu Filozofickej fakulty budete môcť prezrieť výstavu fotografií dokumentujúcich skladateľov život v Brne. A keďže si Leoš Janáček potrpel na dobré  jedlo, vo viacerých kaviarňach môžete ochutnať jeho obľúbené dezerty pripravené podľa Marie Stejskalovej, domácej, ktorá žila v rodine Janáčkovcov vyše 40 rokov. Jej recepty nájdete na festivale v knihe Mářina kuchařka – recepty a kronika našeho života.

Festival Konvergencie – Janáček 2023 sa uskutoční 2. – 12. 3. 2023 v Moyzesovej sieni, kníhkupectve Artforum, Českom centre a galérii Umelka. Sprievodné programy sa konajú v Átriu FiF UK, vybraných kaviarňach Bratislavy a CZŠ Narnia. Celý program si môžete pozrieť na stránke: www.konvergencie.sk.

//

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Hlavnými partnermi festivalu sú Západoslovenská energetika, a.s., Nadácia Slovenskej sporiteľne, Nadace Leoše Janáčka

Festival sa koná pod záštitou primátora Hlavného mesta SR Bratislavy Matúša Valla.