Festival Konvergencie 2024 PERMANENTKA

12.09. 17:00

Mesto Bratislava

Primaciálne námestie 1

Bratislava, Slovakia

Obchodník: Konvergencie – spoločnosť pre komorné umenie, o.z.
Čapkova 10, 811 04 Bratislava
IČO: 36067776

Partneri